Thông báo V/v tổ chức các lớp Tin học ngắn hạn tháng 5/2016

ON Thứ Sáu 29 Tháng Tư 2016. Posted in

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TT NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
Số: 26/TB-NNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tổ chức các lớp Tin học ngắn hạn tháng 5/2016

            Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viênNhà trường ôn tập để chuấn hóa năng lực Tin học theo quy định của Nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức lớp ôn luyện Tin học . Các khóa học cụ thể như sau:

 

TT Khóa học Mục đích Học phí (vnđ) Thời lượng
1 Luyện thi IC3 GS4 Làm quen với bài thi IC3 GS4 – Củng cố kiến thức tin học theo chuẩn IC3 GS4 – Làm bài thi thử miễn phí   10 buổi
Học từng module

(Module 1/Module 2/Module 3)

 

150.000/150.000/150.000

Học cả 3 modules 400.000
2 Luyện thi MOS Đào tạo chuyên sau về 1 trong ba phần mềm office: Word/ Excel/ Powerpoint, thực hành và luyện kỹ năng làm bài( Chứng chỉ MOS tương đương với chứng chỉ IC3) 350.000 5-7 buổi

 

Lưu ý: Tất cả các lớp tin học của Trung tâm đề cam kết đầu ra cho các học viên.

 

Chính sách khuyến học:

  • Đăng ký theo nhóm 5 người giảm 10% học phí/học viên
  • Đăng ký theo nhóm 10 người trở lên giảm 15% học phí/học viên
  • Đăng ký theo nhóm 20 người giảm 20% học phí/học viên

 

Đăng ký: Đăng ký trực tiếp với cán bộ TT: Ms. Thủy – SĐT: 01696.364.364

Email: tueba.ngoaingutinhoc@gmail.com hoặc cfi@tueba.edu.vn

 

Nơi nhận:
– Các cá nhân quan tâm;
– Đăng website Nhà trường;
– Lưu NNTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Công Nghiệp