Thông báo V/v tổ chức các lớp Luyện thi TOEIC – A2 tháng 5/2016

ON Thứ Sáu 29 Tháng Tư 2016. Posted in

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TT NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
Số: 25  /TB-NNTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 28 tháng  04  năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tổ chức các lớp Luyện thi TOEIC – A2 tháng 5/2016

            Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viênNhà trường ôn tập để chuấn hóa năng lực Ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức lớp ôn luyện tiếng Anh . Các khóa học cụ thể như sau:

 

TT Khóa học Mục đích Học phí (vnđ) Thời lượng
1 Ngữ pháp – từ vựng theo định hướng TOEIC Cung cấp nền tảng ngữ pháp từ vựng theo các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi TOEIC 850.000 25 buổi
2 TOEIC dành cho người mới bắt đầu Làm quen với bài thi TOEIC. Luyện các kỹ năng làm bài các phần. Củng cố ngữ pháp và từ vựng 900.000 30 buổi
3 TOEIC luyện đề Luyện kỹ năng làm bài thông qua các đề thi TOEIC cụ thể. Bổ sung từ vựng và củng cố ngữ pháp. 800.000 20 buổi
5 Luyện thi TOEIC cấp tốc Cung cấp nền tảng ngữ pháp từ vựng qua các đề thi cụ thể. Bổ sung từ vựng và ngữ pháp trước ngày thi. 650.000 13-15 buổi
6 Luyện thi A2 Luyện kỹ năng làm bài thông qua các đề thi cụ thể. Bổ sung từ vựng và củng cố ngữ pháp. 650.000 15 buổi

 

  • Tất cả các khóa học đều có các bài kiểm tra đầu vào, kiểm tra định kỳ và kiểm tra chất lượng cuối khóa.
  • Chính sách khuyến học:
  • Đăng ký theo nhóm 5 người giảm 10% học phí/Học viên
  • Đăng ký theo nhóm 10 người trở lên giảm 15% học phí/ Học viên

 

 

Đăng ký: Đăng ký trực tiếp với cán bộ TT: Ms. Thủy – SĐT: 01696.364.364

Email: tueba.ngoaingutinhoc@gmail.com hoặc cfi@tueba.edu.vn

 

Nơi nhận:
– Các cá nhân quan tâm;
– Đăng website Nhà trường;
– Lưu NNTH.

GIÁM ĐỐC

Trần Công Nghiệp