Thông báo V/v Viết bài tham dự Hội thảo Quốc tế “Hướng tới cộng đồng ASEAN: những khó khăn, thách thức và thực tiễn”

ON Thứ Hai 13 Tháng Tư 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 260/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Viết bài tham dự Hội thảo Quốc tế “Hướng tới cộng đồng ASEAN: những khó khăn, thách thức và thực tiễn”

 

Căn cứ thư mời của trường Đại học Central Philippine về việc mời viết bài tham luận cho hội thảo “Hướng tới cộng đồng ASEAN: những khó khăn, thách thức và thực tiễn” (Embracing ASEAN Unity: Issues, Challenges, Practices) được tổ chức tại trường Đại học Central Philipine thành phố Iloilo, Philippines từ ngày 01/10/2015 đến ngày 02/10/2015, Nhà trường thông báo đến các đơn vị triển khai viết bài tham luận cho hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

Chủ đề của hội thảo:

+ Quản trị địa phương (Local governance).

+ Xu hướng giáo dục (Educational Trends).

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium Enterprise).

+ An toàn lương thực và môi trường bền vững (Food security and Environmental Sustainability).

+ Sức khỏe và Chăm sóc sức khỏe (Health and Wellness)

+ Du lịch (Tourism).

+ Giáo dục cộng đồng và Đáp ứng nhu cầu xã hội (Service Learning and Community Engagement).

Địa điểm: Đại học Central Philippine, Jaro, thành phố Iloilo, Philippines.

– Thời gian: Ngày 1/10/2015 đến ngày 2/10/2015.

Địa chỉ nhận bài tham luận: sihien87@gmail.com (bản mềm).

Hạn nộp bài:

+ Nộp bản tóm tắt trước ngày 27/5/2015

+ Thông báo chấp nhận bài viết: 31/6/2015

  • Thể lệ viết bài: Bản tóm tắt cần ghi rõ các thông tin sau: tên tác giả, cơ quan công tác và địa chỉ email, bản tóm tắt từ 150-200 từ, 50-100 từ giới thiệu về tác giả (theo dạng đoạn văn). Bài trình chiếu dạng file PPT.
  • Thủ tục đăng ký: Lệ phí tham gia hội thảo: 200 USD (8000 Php) bao gồm: bữa trưa, bữa ăn nhẹ giữa giờ, chứng chỉ, thiết bị phục vụ hội thảo, đĩa CD các bài tóm tắt và bữa tối. Lệ phí nộp trước ngày 27/9/2015.
  • Thuyết trình: 30 phút bao gồm 20-25 phút thuyết trình và 5-10 phút hỏi đáp.
  • Hướng dẫn nộp bài: Điền vào Mẫu đính kèm và nộp về địa chỉ email sihien87@gmail.com (tên thư: ASEAN2015 Participant/Presenter).

Các nội dung và bài tham luận viết bằng tiếng Anh.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Ngô Sĩ Hiển chuyên viên Phòng KHCN&HTQT trường ĐH Kinh tế & QTKD, sdt: 0962 897 262.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
– BGH (báo cáo);
– Các đơn vị trong trường (để t/h);
– Lưu VT, HTQT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PSG.TS. Nguyễn Khánh Doanh