Thông báo V/v Tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên

ON Thứ Tư 27 Tháng Tư 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH
Số: 05 /TB-VNCKTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên”

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và một số kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Trường,

Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên” đợt I năm 2016 như sau:

  1. Đối tượng

– Công chức/viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức/viên chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước; công chức/viên chức quản lý cấp phòng và dự nguồn quản lý cấp phòng.

– Đối tượng chuyển công tác từ các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước.

– Công chức/viên chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước hoặc dự kiến thi, sắp xếp vào ngạch chuyên viên và các cá nhân khác có nhu cầu học tập.

  1. Kinh phí đào tạo

– Học phí toàn khóa: dự kiến 2.500.000 đồng/học viên.

– Kinh phí tài liệu học tập: 130.000 đồng/học viên.

(Kinh phí thực tế sẽ căn cứ vào quy mô cụ thể của lớp học để điều chỉnh theo xu hướng giảm)

  1. Nội dung chương trình đào tạo

Lớp học do giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy và được công nhận của Sở nội vụ Tỉnh.

  1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: Học vào thứ Bẩy và Chủ nhật hàng tuần.

– Địa điểm: Tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Tổ 2 Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên).

  1. Hồ sơ đăng ký

– Hồ sơ đăng ký tham gia lớp học bao gồm: Phiếu đăng ký học (theo mẫu gửi kèm Thông báo); Bản sao (có công chứng) Giấy khai sinh hoặc Chứng minh thư nhân dân; 04 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh).

– Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: từ ngày 22/4/2016 đến hết ngày 10/5/2016 (vào giờ làm việc các ngày trong tuần) tại Văn phòng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh (Phòng 506 – Nhà Hiệu bộ) hoặc Phòng Hành chính – Tổ chức (Phòng 102 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

– Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có thể lập danh sách đăng ký tập thể cho cán bộ, viên chức, công chức và người lao động của đơn vị mình, gửi về địa chỉ email: vienncktx@gmail.com

Thông tin chi tiết khác đề nghị liên hệ qua các số điện thoại sau: 0913655213 (cô Hương); 0983759581 (cô Ly).

 

Nơi nhận:
– Trường ĐHKT&QTKD;
– Đăng tải Website;
– Lưu: VT, VNCKTX.

VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Nhấn để tải mẫu đính kèm