Thông báo về việc xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy năm 2016

ON Thứ Năm 1 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 887/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  01 tháng  9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy năm 2016 

          Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (DTE) thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 các ngành đào tạo như sau:

  1. Điểm xét tuyển theo hình thức thi THPT Quốc gia và học bạ THPT
Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi
(mã tổ hợp môn)
Điểm xét tuyển bổ sung đợt 2
Thi THPT Quốc gia Học bạ THPT Chỉ tiêu
Quản trị Kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
15.00 18.00 90
Marketing D340115 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Ngữ văn (C02);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
15.00 18.00 45
Quản trị Dịch vụ

Du lịch và Lữ hành

D340103 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Ngữ văn (C02);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
15.00 18.00 45
Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
18.00 Không xét tuyển BS đợt 2 10
Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
15.00 18.00 80
Luật kinh tế D380107 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
15.00 18.00 30
Kinh tế D310101 Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01);
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
15.00 18.00 100

 

 

 

 

  1. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

a) Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/9/2016 đến ngày 21/9/2016, công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 22/9/2016 tại Website: http://old.tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn

b) Từ ngày 23/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016 thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản chính có dấu đỏ), tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh.

c) Hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh – Phòng 110- Tòa nhà điều hành – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

– Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 110, Văn phòng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên.

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

  1. Liên hệ tư vấn:

+ Điện thoại: 0280.3647.714 – 0280.3647.685

+ Hotline: 0987.243.626 – 0989.640.432 – 0912.478.555 – 0916.845.829

             Website: http://old.tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn;

            Email: tuyensinhdhkt@gmail.com

            Facebook: facebook.com/tuebatuyensinh

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN trân trọng thông báo.

 Nơi nhận:
– Đại học Thái Nguyên (để b/c);
– HĐTS (để chỉ đạo);
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, ĐT, VPTVTS.

 HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

GS.TS. Đặng Văn Minh