Thông báo Về việc tuyển dụng nhân sự của Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thái Nguyên

ON Thứ Ba 29 Tháng Mười Hai 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1096/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày  28  tháng  12  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự của Ngân hàng TMCP Quân đội –  chi nhánh Thái Nguyên

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp và khẳng định hơn nữa chất lượng đào tạo của Nhà trường; căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thái Nguyên. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thái Nguyên trong năm 2016.

Các ứng viên có nhu cầu tham gia phỏng vấn có thể liên hệ đăng ký nộp hồ sơ online (hướng dẫn cách nộp hồ sơ và thông tin tuyển dụng có trong file đính kèm thông báo này).

Mọi thông tin có thể liên hệ tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 65 đường Hoàng Văn Thụ – TP Thái Nguyên, ĐT: 0280.6269999, Fax: 2080.6269955; hoặc gặp chị Dương Thị Hồng Huệ  – Bộ phận Nhân sự tổng hợp, DĐ: 0912.153.824.

Website của Ngân hàng Quân đội: www.mbbank.com.vn

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Phòng 110 nhà hiệu bộ.

ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp đ/c Thái).

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn (t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

(Đã ký)

Trần Lương Đức