Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 theo hình thức online

ON Thứ Năm 4 Tháng Tám 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số:  759/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 theo hình thức online

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (DTE) thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức online tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn như sau:

1. Thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 theo hình thức online thành công cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 trong thời gian từ ngày 14/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016 (bản chính có dấu đỏ), tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh.

Địa chỉ: “Văn phòng tuyển sinh – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên”.

  1. Nhà trường sẽ thu lệ phí xét tuyển 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng chẵn) khi thí sinh đến nhập học.
  2. Ngày 14/8/2016 Nhà trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển tại địa chỉ:

http://www.tuyensinh.tueba.edu.vn; http://www.facebook.com/tuebatuyensinh

4. Thời gian nhập học: Từ ngày 20/8/2016 đến ngày 22/8/2016.

5. Liên hệ tư vấn:

+ Điện thoại: 0280.3647.714 – 0280.3647.685

+ Hotline: 0987.243.626 – 0989.640.432 – 0916.845.829 – 0912.478.555

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN trân trọng thông báo.

 Nơi nhận:
– Đại học Thái Nguyên (để b/c);
– HĐTS (để chỉ đạo);
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, ĐT, VPTVTS.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

TS. Trần Quang Huy