Thông báo Điều kiện xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016

ON Thứ Sáu 29 Tháng Bảy 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 747/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  29  tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO
Điều kiện xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016

 

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (DTE) thông báo điều kiện xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016 như sau:

  1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 là 15 điểm cho tất cả các ngành cụ thể:

         

Ngành Mã ngành Môn thi/Xét tuyển Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Kế toán D340301 Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

380 15,0
Tài chính – Ngân hàng D340201 210
Luật Kinh tế D380107 150
Quản trị Kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Vật lí, Ngữ văn;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300
Kinh tế D310101 300
Marketing D340115 Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Ngữ văn;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D340103 80
Tổng chỉ tiêu 1500  

            * Lưu ý:

– Đối với thí sinh thuộc KV3, không ưu tiên:  Mức điểm sàn 15 là tổng điểm của 3 môn thi THPT quốc gia năm 2016 không nhân hệ số.

– Đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2; đối tượng ưu tiên 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07:  Mức điểm sàn 15 = Tổng điểm 03 môn thi THPT Quốc gia năm 2016 + Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

  1. 2. Xét tuyển theo học bạ THPT:

          Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT:  Tổng điểm 03 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển của 02 học kỳ lớp 12 đạt từ 36 điểm trở lên và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

  1. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ:

a) Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016, công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 13/8/2016.

b) Từ ngày 14/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016 thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản chính có dấu đỏ), tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh.

c) Hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh – Phòng 110- Tòa nhà điều hành – Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

– Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 110, Văn phòng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, phường Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên.

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

  1. Liên hệ tư vấn:

+ Điện thoại: 0280.3647.714 – 0280.3647.685

+ Hotline: 0912.478.555 – 0987.243.626 – 0989.640.432 – 0916.845.829

           Website: http://old.tueba.edu.vn; http://tueba.tnu.edu.vn;

          Email: tuyensinhdhkt@gmail.com

          Facebook: facebook.com/tuebatuyensinh

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN trân trọng thông báo.

 

 Nơi nhận:

– Đại học Thái Nguyên (để b/c);
– HĐTS (để chỉ đạo);
– Đăng tải Website;
– Lưu VT, ĐT, VPTVTS.

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Văn Minh