Kế hoạch V/v Tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017”

ON Thứ Sáu 30 Tháng Chín 2016. Posted in

ĐH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 981/KH-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 30 tháng  9 năm 2016

KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017”

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội đi thực tập nghề nghiệp tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thái nguyên và các chi nhánh khác, căn cứ công văn và thông tin về chương trình thực tập dành cho sinh viên cuối khóa; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Sacombank tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017” cho các sinh viên khóa K10 chuẩn bị đi thực tập nghề nghiệp.

Thời gian tổ chức: 7h30 phút ngày 05 tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1.

I. MỤC ĐÍCH

– Thực hiện một trong các nhiệm vụ về tư vấn và hỗ trợ cho sinh viên nhà trường.

– Tạo điều kiện cho sinh viên nhà trường có cơ hội được hòa nhập với môi trường thực tập nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn.

II. CÁCH THỨC TỔ CHỨC

  1. Về phía Nhà trường:

– Cung cấp thông tin về toàn bộ chương trình Giới thiệu thực tập viên của Ngân hàng Sacombank tới các Khoa chuyên môn và tới sinh viên, đồng thời đăng tải lên Website và các bảng tin của Nhà trường.

– Soạn thảo các công văn, kế hoạch tổ chức, thông báo, báo cáo tổng kết liên quan tới chương trình.

– Tổ chức các cuộc họp: họp Ban tổ chức và họp tổng kết rút kinh nghiệm.

– Xây dựng kịch bản và tổ chức toàn bộ chương trình.

– Sắp xếp hội trường để Ngân hàng Sacombank tổ chức cho sinh viên tham gia phỏng vấn và làm bài test.

  1. Về phía Ngân hàng Sacombank:

– Thường xuyên duy trì mối liên hệ với nhà trường trong công tác giới thiệu thực tập viên cũng như tuyển dụng nhân sự.

– Cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị, các băng zôn, khẩu hiệu và kế hoạch tuyển dụng thực tập viên năm 2017 cho nhà trường; cung cấp 1 bản power point về hoạt động đào tạo thực tập viên của đơn vị để trình chiếu trong chương trình.

– Phối hợp tham gia chương trình đúng thời gian, địa điểm, có thay đổi đột xuất phải thông báo cho nhà trường trước 03 ngày.

– Trao học bổng cho SV đạt thành tích học tập tốt (nếu có).

– Sau chương trình: cung cấp đầy đủ thông tin, danh sách sinh viên tham gia, danh sách trúng truyển và kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thực tập viên đã trúng tuyển.

III. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC:

  1. Phòng Công tác HSSV:

– Là đơn vị chính phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV để tổ chức chương trình.

– Cử cán bộ tham gia công tác phục vụ, bảo vệ an ninh, trông giữ xe, chụp ảnh và viết bài đăng tải website.

– Đảm bảo tốt công tác thông tin tuyên truyền về nhà trường; treo các băng zôn, khẩu hiệu, bảng chữ tuyên truyền cho chương trình.

  1. Phòng Đào tạo:

– Bố trí địa điểm tổ chức chương trình.

– Vệ sinh các phòng học để tổ chức phỏng vấn, chuẩn bị phông chiếu và máy chiếu sẵn có trong phòng học.

  1. Phòng Quản trị – Phục vụ:

– Chuẩn bị các thiết bị âm thanh, ánh sáng (micro, loa máy, máy chiếu…) đủ điều kiện kỹ thuật chất lượng tốt và cử cán bộ phục vụ.

– Trình chiếu các tư liệu cần thiết trong chương trình (do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV cung cấp).

  1. Trung tâm Thông tin – Thư viện:

– Phối hợp với Phòng Công tác HSSV đăng tải các thông tin của Sacombank và thông tin về toàn bộ chương trình.

  1. Đoàn Thanh niên:

– Phụ trách công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu.

– Phụ trách sinh viên tình nguyện, làm công tác giữ ổn định trật tự khu vực sinh viên tham gia chương trình.

– Phụ trách chương trình văn nghệ chào mừng.

  1. Các Khoa chuyên môn:

– Cử đại diện lãnh đạo Khoa tham dự chương trình.

– Thông báo tới toàn thể sinh viên năm thứ 4 và những sinh viên có quan tâm tham dự.

– Cử cán bộ tham gia quản lý sinh viên trong suốt thời gian tổ chức chương trình.

IV. KINH PHÍ

Thực hiện theo quy chế thu chi nội bộ của Nhà trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch về việc tổ chức chương trình “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017” của nhà trường, đề các đơn vị phối hợp thực hiện để chương trình được diễn ra thành công.

Nơi nhận:
  – BGH ( b/c);
– Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ SV (t/h);
– Phòng Công tác HSSV (t/ h);
– Phòng QTPV (p/h);
– Trung tâm TT – TV (p/h);
– Phòng Đào tạo (p/h);
– Các khoa chuyên môn (t/b, p/h);
– Website nhà trường (đăng tải).
– Niêm yết các bảng tin.
– Lưu VT, TVSV.
 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh