Kế hoạch tuyển viên chức năm 2015

ON Thứ Năm 31 Tháng Mười Hai 2015. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1114/KH-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tuyển viên chức năm 2015

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Điều lệ trường đại học năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 1025/ĐHTN ngày 26/5/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2015;

Căn cứ kế hoạch công tác của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh,

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển viên chức năm 2015 tại Trường như sau:

  1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển dụng

1.1. Đối tượng

Đối tượng tuyển là giảng viên và một số ngạch viên chức khác cho các đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; ưu tiên tuyển giảng viên và không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

1.2. Chỉ tiêu

* Tổng chỉ tiêu biên chế được giao: 20 chỉ tiêu.

* Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng biên chế năm 2015 như sau:

– Ngạch viên chức giảng dạy:

+ Khoa Khoa học Cơ bản:                            03 chỉ tiêu;

+ Khoa Kinh tế:                                            03 chỉ tiêu;

+ Khoa Kế toán:                                            03 chỉ tiêu;

+ Khoa Ngân hàng – Tài chính:                     03 chỉ tiêu;

+ Khoa Quản trị Kinh doanh:                        02 chỉ tiêu;

+ Khoa Quản lý – Luật Kinh tế:                     01 chỉ tiêu;

+ Khoa Marketing, Thương Mại và Du lịch: 01 chỉ tiêu.

– Các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương chuyên viên làm việc tại các Phòng chức năng và các Trung tâm trực thuộc Trường: 04 chỉ tiêu.

(Chỉ tiêu biên chế và đối tượng tuyển dụng có thể thay đổi theo tình hình thực tế)

 2. Tiêu chuẩn dự tuyển, hình thức và nội dung thi tuyển/xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

  1. Thời gian tổ chức thi tuyển/xét tuyển

– Dự kiến tổ chức thi tuyển/xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 15/02/2016 đến ngày 25/02/2016.

– Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời hạn nộp hồ sơ

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2015 gồm:

– Đơn xin dự tuyển viên chức theo mẫu quy định.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi).

– Bản sao có công chứng Giấy khai sinh.

– Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm toàn khóa. Trường hợp Bằng tốt nghiệp tại nước ngoài phải được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ và Bảng điểm kèm theo. Trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng theo quy định.

– Bản sao có công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong thời hạn còn giá trị theo quy định.

– Bản sao có công chứng các chứng chỉ nghiệp vụ khác theo yêu cầu của ngạch viên chức đăng ký dự thi (nếu có).

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi).

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao có công chứng Hợp đồng lao động; quyết định nâng bậc lương gần nhất (nếu có);

– Bản sao có công chứng Chứng minh thư nhân dân;

– 02 ảnh cá nhân (3×4), ghi đầy đủ họ, tên và ngày sinh phía sau ảnh.

– 01 phong bì dán sẵn tem có ghi thông tin địa chỉ liên lạc khi cần báo tin.

 4.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

– Thí sinh dự tuyển mua và nộp hồ sơ dự tuyển tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ thuộc Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Phòng 102, Nhà Điều hành (Lưu ý: Hồ sơ không trả lại); nộp lệ phí dự tuyển tại Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Phòng 208, Nhà Điều hành.

– Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển: từ ngày 31/12/2015 đến hết ngày 29/01/2016 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).

– Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ với Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh qua các số điện thoại sau: 02803. 647742; 0983759581 (gặp đồng chí Bùi Thị Trà Ly – chuyên viên Bộ phận Tổ chức Cán bộ)./.

Nơi nhận:

– Các đơn vị trong Trường;
– Đăng tải Website Nhà trường;
– Lưu: VT, HCTC.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
GS. TS. Đặng Văn Minh