Thông báo Về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen

ON Thứ Tư 17 Tháng Tám 2016. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 816/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường đối với các doanh nghiệp; căn cứ thông tin tuyển dụng của Tập đoàn Hoa Sen. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2016, chương trình được tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

  • Thời gian tổ chức tuyển dụng: ngày 19/8/2016.
  • Địa điểm:

+ Phòng 101 – GK1 (nằm trong chương trình buổi lễ phát bằng tốt nghiệp cho SV Khóa K9): SV được nghe giới thiệu chiến lược phát triển kinh doanh và nhu cầu tuyển dụng của tập đoàn (thời gian: 8h).

+ Phòng 103 – GK1: tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp (thời gian: 9h30h)

  • Vị trí tuyển: Quản trị viên dự nguồn (vị trí dự nguồn: Giám đốc chi nhánh).

Mọi thông tin về Tập đoàn Hoa sen và chương trình tuyển dụng của tập đoàn các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Các ứng viên liên hệ đăng ký hồ sơ trực tiếp, liên hệ: Mr Giang – Phòng Nhân sự – Nội vụ – văn phòng Miền Bắc, ĐT: 0902607311.

Mọi thắc mắc khác xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV của nhà trường, Phòng 106 – Nhà hiệu bộ. Fanpage:  www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

ĐT: 02803 841161. DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

 

Nơi nhận:

– BGH (b/c);

– Các khoa chuyên môn(t/b);

– Website Nhà trường (đăng tải);

– Niêm yết các bảng tin;

– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

 

 

 

 

 

Trần Lương Đức