Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

1

Năm thành lập: 2011          Tổng số cán bộ: 08

Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng, triển khai thực hiện các công tác về quản lý toàn bộ hoạt động khoa học, công nghệ và quan hệ quốc tế của Nhà trường.

Danh sách cán bộ

TT Họ và tên TT Họ và tên
1 Trưởng phòng: TS. Bùi Thị Minh Hằng 5 Th.S Phí Thị Hồng Vân
2 Phó Trưởng phòng: Th.S. Nguyễn Văn Quang 6 Th.S Đào Thúy Mai
3 Phó Trưởng phòng: TS. Trần Văn Quyết 7 Th.S Ngô Sĩ Hiển
4 Th.S Trần Thị Bích Thủy 8 CN. Nguyễn Thị Hương

 

Khen thưởng

Thành tích tập thể
Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 03

Thành tích cá nhân:
Giấy khen của Bộ:  02
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 16


Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Bùi Thị Minh Hằng
(Giai đoạn 2013 đến nay)

New Picture

TS. Nguyễn Tiến Long
(Giai đoạn 2011-2013)

ntl

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm
(Giai đoạn 2010-2011)

ntg

PGS.TS. Đỗ Anh Tài
(Giai đoạn 2007-2010)

dat

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Th.S Nguyễn Văn Quang
(Giai đoạn 2011 đến nay)

nvq

TS.Trần Văn Quyết
 (Giai đoạn 2013 đến nay)

tvq

 

TS. Tạ T. Thanh Huyền
(Giai đoạn 2011)

ttth

TS. Đàm Thanh Thủy
(Giai đoạn 2010-2011)

dtt

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm
(Giai đoạn 2007-2010)
ntg

 

Th.S Đồng Văn Đạt
(Giai đoạn 2007-2010)

dvd

 

PGS.TS. Đỗ Anh Tài
(Giai đoạn 2004 đến 2006)

dat

 

Thông tư 11_2016_TT_BGDDT

Phụ lục I-IV QÐQLKHCN ÐHTN-16

Phụ lục thông tư 11

QD 3920-KHCN-16 Sep 16

Quyết định 1630 KHCN của DHTN

Thông tư 55-2015.doc

Thông tư số 27 năm2015 TTLT-BKHCN-BTC

Quy định đăng ký biên soạn giáo trình

Danh mục đề tài năm 2014 – 20152

Danh mục đề tài xin tài trợ từ các tổ chức quốc tế 2015

Kế hoạch biên soạn giáo trình 2016