Trung tâm Thông tin – Thư viện

ON Thứ Ba 2 Tháng Tư 2013. Posted in

1. Địa chỉ liên hệ

 • Tên Trung tâm : Trung tâm Thông tin – Thư viện (TT – TV)
 • Địa chỉ: Phòng 508 Toà nhà điều hành trường ĐHKT&QTKD, Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên.
 • Điện thoại: 02803.847434
 • Email: webmaster@tueba.edu.vn

2. Lịch sử hình thành

Trung tâm TT – TV được thành lập theo quyết định số:276/QĐ-ĐHTN ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Trung tâm TT – TV trực thuộc trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

3. Chức năng, nhiệm vụ

   3.1. Chức năng

Trung tâm TT – TV gồm 2 bộ phận chính là bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin và bộ phận chuyên trách về thông tin Thư viện.

 • Bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo chuyên môn của Ban Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên.
 • Bộ phận chuyên trách về Thông tin thư viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Lãnh đạo đơn vị và sự chỉ đạo chuyên môn của Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.

Trung tâm TT – TV là đơn vị tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin và Thư viện của Nhà trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và hệ thống Thư viện của Nhà trường.

   3.2. Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, hệ thống thư viện của Nhà trường; tổ chức thực thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình quản lý ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin, Thư viện sau khi được phê duyệt.
 • Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hoạt động của toàn bộ hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin của Nhà trường.
 • Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống Thư viện của Nhà trường.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong trường trong khai thác, ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý.
 • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các văn bản quan trọng của Nhà trường
 • Tổ chức và quản lý tốt hoạt động thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả việc khai thác và sử dụng thông tin – tư liệu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
 • Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Intranet/Internet của Nhà trường, cung cấp các dịch vụ thông tin – tư liệu điện tử.
 • Quản trị cổng thông tin điện tử của Nhà trường, quản trị kỹ thuật các phần mềm quản lý khác phục vụ công tác điều hành quản lý chung và công tác đối nội, đối ngoại của Nhà trường.
 • Đáp ứng mọi nhu cầu về giáo trình, bài giảng và các ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Nhà trường.
 • Không ngừng mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt chú trọng trong việc trao đổi thông tin tư liệu với các cơ quan trong Đại học, với liên hiệp thư viện các trường Đại học và Trung tâm Thông tin – Tư liệu các Bộ, Ngành hữu quan, các Trung tâm học liệu của các trường bạn.
 • Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị giao.

Đội ngũ cán bộ viên chức

TT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC DANH DANH SÁCH MAIL ĐIỆN THOẠI
BAN GIÁM ĐỐC
1 Đoàn Mạnh Hồng Thạc sỹ  hongdhkt@gmail.com 0983080478
2 Dương Thị Tình Tiến sỹ PGĐ tinhvinh@gmail.com 0978875866
3 Lê Thu Hà Thạc sỹ PGĐ thuha@tueba.edu.vn 0945333646
BỘ PHẬN CNTT
4 Lương Mạnh Đông Thạc sỹ Chuyên viên manh_dong@tueba.edu.vn 0973327729
5 Vũ T.Thuỳ Linh Thạc sỹ Chuyên viên linhvutn@tueba.edu.vn 0978066014
6 Dương Văn  Sơn Kỹ sư Chuyên viên sonthanhkhanh@gmail.com 0969123383
7 Nguyễn Hồng Hải Thạc sỹ Chuyên viên honghai@tueba.edu.vn 0983847988
8 Nguyễn Đức Hưng Kỹ sư Chuyên viên nguyenduchung@tueba.edu.vn 0976631662
9 Phạm Quang Tuyền Cử nhân Chuyên viên phamquangtuyen@tueba.edu.vn 0948023888
10 Nông Văn Tường Kỹ sư Chuyên viên nongvantuong@gmail.com 01675235538
BỘ PHẬN THƯ VIỆN
11 Nguyễn T. T. Huyền Cử nhân Chuyên viên huyenp.cntttv@gmail.com 0942384866
12 Lương Thị Vân Cử nhân Chuyên viên luongvantn@gmail.com 0978130296
13 Chu T. Vân Anh Trung cấp Nhân viên anhchu.kt@gmail.com 0988653334
14 Trần Thị Thu  Hoài Cử nhân Chuyên viên hoaitran5988@gmail.com 0915605826
15 Trần Thị Quế Thạc sỹ Chuyên viên ngocquekinhte@gmail.com 0986052512
16 Nguyễn Thị Vinh Trung cấp Nhân viên nguyenvinh8688@gmail.com 01658669246
17 Nguyễn Thị Ánh Thùy Cử nhân Chuyên viên Nguyenthianhthuy87@gmail.com 0986373588
18 Dương Triệu Thị Hường Cử nhân Chuyên viên trieuhuong2686@gmail.com 0915887899

4. Tin ảnh hoạt động, hội nghị/ hội thảo

5. Tin tức sự kiện

      5.1 Cung cấp dịch vụ Internet không dây tại KTX và Giảng đường

      5.2 Đề án nâng cấp trang thông tin điện tử điện tử ( Website )

6. Các báo cáo

     6.1 báo cáo giao ban
     6.2 báo cáo tổng kết năm học

7. Quy định/ Quy chế

8. Các biểu mẫu

9. Danh mục giáo trình số hóa

10. Danh mục sách, giáo trình

11. Danh mục sách của giáo viên trường biên soạn, thống kê

12. Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo Năm học 2014-2015

13. Công khai sách giáo trình theo chuyên ngành

14. Tổng kho sách thư viện 2010 – 2015