Trung tâm Hán ngữ TUEBA-YNNU

ON Thứ Ba 4 Tháng Ba 2014. Posted in

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

– LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

+ Giám đốc Trung tâm:

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Khánh Doanh (阮庆营 副教授)

Phone: 0977242268

Email: nkdoanh@yahoo.com

+ Phó Giám đốc Trung tâm: Dr. Phạm Hồng Trường (范洪长 博士)

Phone: 01677152779

Email: shanghaichina888@yahoo.com

+ Phó Giám đốc Trung tâm: Thạc sĩ Nguyễn Quang Hợp (Ruan Guang He 阮光合)

Phone: 0913033551

Email: nguyenquanghop1979@gmail.com

–  TƯ VẤN THÔNG TIN:

Tư vấn 1: Dr. Phạm Hồng Trường (范洪长 博士) (Phone: 01677152779).

Tư vấn 2: Master. Phùng Hoàng Anh (冯黄英 硕士)  (Phone: 01689307382)

2. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

• TRUNG TÂM HÁN NGỮ TUEBA – YNNU

• Địa chỉ: Phòng 501 Toà nhà điều hành trường ĐHKT&QTKD, địa chỉ: Phường Thịnh Đán – TP Thái Nguyên.

• Email: shanghaichina888@yahoo.com

3. TÊN GỌI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HÁN NGỮ

3.1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Trung tâm Hán ngữ TUEBA – YNNU.

Tên tiếng Trung Quốc: TUEBA –YNNU 汉语中心.

Tên tiếng Anh: TUEBA –YNNU Chinese Language Center.

3.2. Chức năng

Trung tâm Hán Ngữ có chức năng cụ thể sau:

1. Đào tạo tiếng Hán cho người Việt.

2. Tổ chức giao lưu văn hóa, kiến thức và tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam–Trung Quốc.

3. Liên hệ hợp tác đào tạo cho các trung tâm trong Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, các Trường ĐH trực thuộc và không trực thuộc ĐH Thái Nguyên với các trường ĐH Trung Quốc.

3.3. Nhiệm vụ

Trung tâm Hán ngữ có các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Đào tạo

– Tổ chức các khóa đào tạo và thi cấp chứng chỉ Hán ngữ ở các trình độ.

b. Các hoạt động khác

– Tổ chức các chương trình ngoại khóa cho sinh viên, giảng viên, cán bộ trong và ngoài Nhà trường nhằm nâng cao sự hiểu biết về đất nước và con người Trung Quốc

– Thực hiện các hoạt động dịch vụ về dịch thuật, in ấn tài liệu, và soạn thảo giáo trình đào tạo.

– Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ phía các đối tác Trung Quốc nhằm tăng cường cơ sở vật chất, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên, sinh viên.

– Liên hệ hợp tác đào tạo cho các trung tâm trong Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, các Trường ĐH trực thuộc và không trực thuộc ĐH Thái Nguyên với các trường ĐH Trung Quốc.

4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN & TRỢ GIẢNG GIẢNG DẠY CÁC KHÓA ĐÀO TẠO HÁN NGỮ 

STT

Họ tên

Học vị

Chuyên ngành

Quốc tịch

1

YANG CHUN YONG

(Dương Xuân Ung)

Thạc sỹ

Trung văn

Trung Quốc

2

YIN WAN QI

(Âm Uyển Kỳ)

Thạc sỹ

Giáo dục Hán Ngữ Quốc tế

Trung Quốc

3

Phạm Hồng Trường

 

Tiến sĩ

Toán học

Việt Nam

4

Phùng Hoàng Anh

 

Thạc sỹ

Ngôn ngữ học & Ngôn ngữ ứng dụng

Việt Nam