Thư ngỏ

ON Thứ Tư 2 Tháng Một 2013. Posted in

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2016

THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh xin trân trọng gửi lời chào thân ái và hợp tác tới các bạn quan tâm đến Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trong Đại học Thái Nguyên. Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh từng bước vượt qua những khó khăn của một cơ sở mới thành lập, vươn mình trở thành một cơ sở đào tạo hàng đầu của Đại học Thái Nguyên và từng bước xây dựng thương hiệu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Khi mới thành lập, Trường được đặt tại địa chỉ Km 8 đường 3/2 xã Tích Lương – Thành phố Thái Nguyên, đến tháng 10 năm 2013 chuyển về địa chỉ cố định hiện nay tại Tổ 2 phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

Nhà trường có Sứ mạng là “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở khu vực miền núi và trung du Bắc bộ”.

Về tầm nhìn, đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước.

Đến năm 2025, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Trong những năm đầu thành lập, Nhà trường gặp muôn vàn khó khăn, từ thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng viên đến kinh nghiệm trong vận hành của một trường Đại học. Nhưng với hơn 10 năm phấn đấu nỗ lực không ngừng, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh đã đạt được nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất được xây dựng khang trang và ổn định, đội ngũ cán bộ công chức không ngừng được nâng lên cả về chất và lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển đào tạo trong thời kỳ hội nhập, quy mô cũng như chất lượng đào tạo đều được tăng lên và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Tính đến thời điểm đầu năm 2016, Nhà trường có 499 cán bộ giảng viên, trong đó có 01 giáo sư, 7 phó giáo sư, 29 tiến sĩ và 247 thạc sĩ. Số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ của Nhà trường tăng nhanh qua các năm, do đó chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng vì thế mà tăng cao.

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh tổ chức đào tạo ở cả ba cấp: Đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với 02 chuyên ngành tiến sĩ, 03 chuyên ngành thạc sĩ và 27 chuyên ngành đạo tạo tại bậc đại học. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với nhiều đối tác như Trung Quốc, Philipines, Hàn Quốc… Quy mô đào tạo tính tới thời điểm năm 2016 gồm có 41 nghiên cứu sinh, 602 học viên cao học và 8.035 sinh viên đại học các hệ.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng được Nhà trường chú trọng thực hiện. Nhiều đề tài từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Trường đã được triển khai. Đặc biệt, Nhà trường còn triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đây là dạng đề tài nghiên cứu ứng dụng được chuyển giao cho các địa phương. Nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống đã cho thấy năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường không ngừng được nâng lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và của khu vực miền núi phía Bắc nói riêng.

Với vai trò, nhiệm vụ cũng như năng lực của một cơ sở đào tạo Đại học, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên rất vinh hạnh và sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và người học để vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, vừa đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục – đào tạo nước nhà nói chung, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học nói riêng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của mọi thành viên, cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội…

Một lần nữa, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của các bạn và mong muốn được sớm hợp tác để cùng nhau xây dựng và phát triển giá trị của các bên.

Trân trọng kính chào!

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Đặng Văn Minh