Thay đổi lịch thi TOEIC – IC3 tháng 5/2014 và lịch thi TOEIC – IC3 tháng 6/2014

ON Thứ Năm 8 Tháng Năm 2014. Posted in

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số:06/TB-ĐHKT&QTKD-NNTH                                               Thái Nguyên, ngày 08 tháng 8 năm 2014 


THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch thi TOEIC – IC3 tháng 5/2014 và lịch thi TOEIC – IC3 tháng 6/2014

   Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh phối hợp với công ty IIG Việt Nam xin thông báo thay đổi lịch thi Toeic – IC3 tháng 5/2014 và lịch thi Toeic – IC3 tháng 6/2014 như sau: 

I.Thay đổi lịch thi Toeic – IC3 tháng 5

 

Đợt

Thời gian thi

Ngày đăng ký

Giờ

Thi IC3

Ngày 17,18,19 tháng 5/2014

     Sinh viên: các ngày 5,6,10,11 tháng 5

     Cán bộ – Giáo viên: ngày 7,8 tháng 5

Sáng: 7h-11h

Chiều: 1h30-4h

Thi TOEIC – đợt 1

Ngày 21 tháng 5/2014

Ngày 12,13 tháng 5

Thi TOEIC – đợt 2

Ngày 28 tháng 5/2014

Ngày 20,22,23 tháng 5

II.Thời gian thi và đăng ký thi TOEIC – IC3 tháng 6 (dự kiến)

Đợt

Thời gian thi

Ngày đăng ký

Giờ

Thi IC3 – Đợt 1

Ngày 14,15,16 tháng 6/2014

Ngày 2,3,4,5 tháng 6/2014

Sáng: 7h-11h

Chiều: 1h30-4h

Thi IC3 – Đợt 2

Ngày 28,29,30 tháng 6/2014

Ngày 17,18,19 tháng 6/2014

Thi TOEIC

Ngày 10 tháng 6/2014

Ngày 26,27,28 tháng 5/2014


Địa điểm: Trường ĐH Kinh tế & QTKD – phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên
Lệ phí: (Theo quy định của công ty CP IIG Việt Nam)
-Lệ phí thi TOEIC: 730.000vnđ
-Lệ phí thi IC3: Thi 3 modules: 1.200.000đ – Thi ít hơn 3 modules: 470.000đ/ 1 module
Các cá nhân có nguyện vọng đăng ký thi hoặc muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học – Trường Đại học Kinh tế & QTKD
Phòng 504 – Khu Hiệu bộ – Điện thoại: 0976892870 (Gặp Ms K.Chi – Gọi trong giờ hành chính) 
Email: eit@tueba.edu.vn 
 
Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC
– Các đối tượng quan tâm                                                      (Đã ký) 
– Đăng tải Website Nhà trường;
– Lưu NNTH;                                                                      Trần Công Nghiệp