Phòng Quản trị – Phục vụ

ON Thứ Năm 2 Tháng Một 2014. Posted in

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG

TAP THE

            Phòng Quản trị – Phục vụ được thành lập theo quyết định số 1146 QĐ/ĐHTN ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách từ phòng Tổng hợp của Nhà trường. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Quản trị – Phục vụ luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kể từ khi thành lập, tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động trong phòng luôn tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chuyên môn, rèn luyện tác phong, kỷ luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng số cán bộ viên chức của Phòng hiện nay là 22 người, trong đó 04 thạc sĩ, 07 cử nhân và 11 người có trình độ từ THPT đến cao đẳng.

Phòng Quản trị – Phục vụ có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản; quy hoạch và quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; quản lý các hoạt động mua sắm và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; theo dõi sử dụng các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập; thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và sinh viên toàn trường.

Hiện nay, phòng được giao quản lý 01 nhà điều hành, 2 khu giảng đường với tổng diện tích mặt sàn là 9.477 m2, 04 nhà ký túc xá với diện tích là 9.308 m2. Bên cạnh đó, phòng được giao cho nhiệm vụ quản lý, sửa chữa hơn 350 máy tính phục vụ cho công tác chuyên môn và đào tạo của cán bộ và sinh viên Nhà trường.

Mặc dù là một đơn vị mới thành lập, với tuổi đời còn non trẻ, nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể và cá nhân cán bộ viên chức trong phòng đã đạt được những thành tích cao. Tập thể phòng đạt tập thể trong sạch vững mạnh năm 2013 và 2014, được giấy khen Hiệu trưởng năm học 2013 – 2014. Cá nhân cán bộ có 1 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo, 01 giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và 03 giấy khen của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, cán bộ viên chức trong phòng tích cực tham gia ủng hộ các chương trình do Nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát động như ủng hộ Biển đảo quê hương, ngày vì người nghèo… cán bộ của phòng đạt thành tích cao trong các hoạt động thể thao, văn nghệ như huy chương đồng giải cầu lông ngành giáo dục…

Với phương châm quản lý thiết bị tốt, phục vụ tốt, phòng quản trị phục vụ phấn đấu trong thời gian tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản trang thiết bị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và quản lý sức khỏe cán bộ, sinh viên. Phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG QUẢN TRỊ – PHỤC VỤ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Tạ Việt Anh Trưởng phòng 0982776029 vietanh_tueba@yahoo.com.vn
2 Trần Huy Ngọc Phó Trưởng phòng 0949128678 huyngoc.kttn@gmail.com
3 Đặng Kim Mai Chuyên viên 0915213378 maikttn74@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên 0912737262 nguyenhong7980@gmail.com
5 Trịnh Thị Minh Hạnh Chuyên viên 0917126916 hanhtueba@gmail.com
6 Tô Ngọc Tân Kỹ sư 0973522555 tongoctan2009@gmai.com
7 Nguyễn Thái Sơn Kỹ sư 0903424634 thaison77tueba@gmail.com
8 Nguyễn Sơn Lâm Kỹ sư 0983286479 nguyenlamtn70@gmail.com
9 Hoàng Văn Thái Chuyên viên 0976023195
10 Trần Văn Dũng Nhân viên 0987895199
11 Nguyễn Văn Hoàng Nhân viên 0985746222 nguyenvanhoang@tueba.edu.vn
12 Nguyễn T. Ngọc Mai Nhân viên 0974837097 yeuthuong100787@gmail.com
13 Dương Thị Ngữ Nhân viên 01685878951
14 Nguyễn Thị Lài Nhân viên 01658324249
15 Vũ Thị Tuyết Lan Chuyên viên 0977559636
16 Hoàng Lê Lệ Trạm trưởng, Bác sỹ 0915208553 minhgiangtu@gmail.com
17 Nguyễn Thị Vân Kỹ thuật viên 0982682157 nguyenthivan@tueba.edu.vn
18 Nguyễn Thị Ngân Điều dưỡng viên 0984291066 Tramxa@tueba.edu.vn
19 Hà Thị Thủy Tiên Điều dưỡng viên 0979523997 Tramxa@tueba.edu.vn
20 Lương Thị Nguyệt Điều dưỡng viên 0986438322 Tramxa@tueba.edu.vn
21 Phạm Thị Ly Hằng Y sỹ 0988741880 Tramxa@tueba.edu.vn
22 Phạm Khắc Dũng Chuyên viên 0913547012

1. Bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động

2. Quy trình thực hiện công tác thanh lý, sửa chữa, mua mới thiết bị, tài sản

3. Các biểu mẫu kèm theo

4. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2015 – 2016

5.  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu  Số: 63/2014/NĐ-CP 26/6/2014

6. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

7. Quy định thực hành tiết kiệm điện, sử dụng và bảo quản các thiết bị điện tại Giảng đường 

8. Luật đấu thầu Số_43_2013_QH13

9. Luật xây dựng số 50_2014_QH13