Khoa Quản lý – Luật kinh tế

ON Thứ Tư 19 Tháng Mười Một 2014. Posted in

khoa quan ly luat

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Đại học Kinh tế & QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập tháng 8/2004 theo quyết định số 136/QĐ -TTg ngày 2/8/2004 của chính phủ. Tiền thân là 2 Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Trường Đại học Kinh tế & QTKD  có nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam.

Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế là một trong 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Kinh tế  và QTKD. Khoa được thành lập theo quyết định số 977/QĐ – ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập ba bộ môn: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế của khoa Kinh tế và bộ môn Khoa học quản lý của khoa Quản trị kinh doanh. Sự ra đời của Khoa Quản lý Luật kinh tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế, luật kinh tế… phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Đồng thời đây là địa chỉ tin cậy và quen thuộc của nhiều doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, nhiều tổ chức của Trung ương và địa phương.

Hiện nay khoa có tổng số 03 bộ môn

  1. Bộ môn Quản lý Kinh tế
  2. Bộ môn Khoa học Quản lý
  3. Bộ môn Luật kinh tế

Đào tạo 05 chuyên ngành:

  1. Quản lý kinh tế
  2. Quản lý công
  3. Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
  4. Luật kinh doanh
  5. Luật kinh doanh quốc tế

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

ddl

HỌ VÀ TÊN: TS. Đỗ Đình Long

Năm sinh: 1976          Quên quán: Hải Phòng

Chức vụ: Trưởng Khoa    Giai đoạn: 08/2013 đến nay

New Picture (1)

HỌ VÀ TÊN: TS. Phạm Thị Ngọc Vân

Năm sinh: 1979    Quê quán: Thái Nguyên

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa     Giai đoạn:   03/2014 đến nay

KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2013-2014

* Thành tích tập thể:

– Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 01

– Giấy khen của Hiệu trưởng: 02 Bộ môn (Bộ môn Luật Kinh tế & Bộ môn Khoa học Quản lý)

* Thành tích cá nhân:

– Danh hiệu LĐTT: 25 người

– Giấy khen của Hiệu trưởng: 05 người

– Giấy khen của Giám đốc ĐHTN: 02 người

NĂM HỌC 2014-2015

* Thành tích tập thể:

– Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 01

– Giấy khen của Hiệu trưởng: 01

* Thành tích cá nhân:

– Bằng khen của Bộ trưởng: 01

– Danh hiệu LĐTT: 26 người

– Giấy khen của Hiệu trưởng: 04 người

– Giấy khen của Giám đốc ĐHTN: 01 người

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ

* Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản lý kinh tế, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng quản lý kinh tế, am hiểu các quy luật chung và đặc điểm riêng của các lĩnh vực kinh tế mà mình quan tâm. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức lãnh đạo và kiểm tra ở cấp doanh nghiệp cũng như các tổ chức trong nền kinh tế quốc dân. Có khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, sử dụng thành thạo các công cụ hiện đại trong quản lý, có kỹ năng tốt trong đàm phán và giao tiếp.

* Đào tạo các cử nhân ngành Luật Kinh tế có kiến thức pháp luật, đặc biệt là Luật Kinh doanh và Luật Kinh doanh quốc tế; có kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến pháp luật; đồng thời, có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh; có những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, nghiên cứu và làm việc độc lập; có khả năng làm tốt những công việc liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

LIÊN HỆ VÀ GÓP Ý

Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế
Địa chỉ: Phòng 403 Nhà Hiệu bộ Trường Đại học KT&QTKD – phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên
ĐT : 0280.3947759   Email :  vpkhoaql_lkt@tueba.edu.vn

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TIN TỨC SỰ KIỆN

QUI ĐỊNH VÀ QUY CHẾ

CÁC BIỂU MẪU

THÔNG TIN CÔNG KHAI

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA

Khung chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

Danh sách phân công giảng viên đảm nhiệm môn học