Văn bản Hành chính - tổ chức
27/03/2017 | 13543 lượt xem

Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác tuyển dụng viên chức của Trường ĐHKT&QTKD

Thông báo kế hoạch tuyển viên chức năm 2017

Thông báo công tác quy hoạch cán bộ 2014

QĐ ban hành tuyển dụng CBVC ĐHKT&QTKD năm 2015

Các thông báo về tuyển dụng viên chức, KH tổ chức thi viên chức 2015

QĐ 698 ban hành quy định tuyển giảng viên hợp đồng 2016

Quyết định 699 về việc ban hành tiêu chuẩn vá quy trình chọn tạo nguồn giảng viên 2016

Quyết định 1268 về việc ban hành tiêu chuẩn và quy trình tuyển dụng nhân viên hợp đồng 2016

Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ PCCV đối với TBM, PTBM trong các Khoa thuộc Trường ĐH KT&QTKD

Quy định về tuyển dụng nhân viên hợp đồng phụ vụ đào tạo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Quy định về tuyển chọn tạo nguồn giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Quy định về việc tuyển dụng giảng viên hợp đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN