THÔNG BÁO V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty TNHH Sr-Tech
13/08/2018 | 10778 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:822/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng  8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty TNHH Sr-Tech

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ công văn số 04082018/CV-SR-TCHC ngày 04 tháng 08 năm 2018 của Giám đốc điều hành công ty TNHH SR-TECH về việc tuyển dụng sinh viên thực tập tại công ty, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo và cho sinh viên đăng ký đi thực tập tại công ty TNHH SR-TECH với những tiêu chí như sau:

1. Đối tượng thực tập:

- Giới tính: Nam/ Nữ.

- Sức khỏe tốt, nhiệt tình và trách nhiệm.

2. Vị trí thực tập:

- Thực tập tại bộ phận kho, chất lượng và sản xuất của xưởng lắp ráp linh kiện điện thoại.

3. Thời gian làm việc:

- Ca ngày: 8h00 - 20h00

- Ca đêm: 20h00 - 8h00. (Thời gian làm việc thực tế là 10,5 tiếng)

4. Chế độ:

- Tiền lương tính theo ca: 192.000VNĐ/ca ngày; 232.000VNĐ/ca đêm.

- Thu nhập bình quân: 5.700.000-6.000.000VNĐ/tháng (căn cứ vào tăng ca thực tế)

5. Các chế độ khác:

- Hỗ trợ ăn cơm ca tại công ty.

- Hỗ trợ đưa đón tại địa điểm nhất định nếu đạt từ 100 thực tập viên trở lên.

6. Cách đăng ký: Sinh viên đăng ký thực tập trực tiếp tại phòng 106 - TVSV

- Đợt 1: Từ 10/8/2018 đến 30/9/2018

- Đợt 2: Từ 15/11/2018 đến 15/12/2018

Các thông tin khác liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.384.116; 0982.308.882 (đ/c Sơn).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Đăng website;

- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 Phạm Minh Hoàng