THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự của Công ty CP truyền thông Kim Cương
14/11/2017 | 11938 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV
Số: 1221/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng nhân sự của Công ty CP truyền thông Kim Cương

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội tìm được việc làm ngay sau khi tốt sau khi tốt nghiệp; Căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Công ty CP truyền thông Kim Cương, Trường ĐH Kinh tế & QTKD thông báo về chương trình tuyển dụng nhân viên của Công ty CP truyền thông Kim Cương như sau:

- Yêu cầu về đối tượng: là sinh viên Trường ĐH Kinh tế & QTKD (tất cả các chuyên ngành).

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ mạng di động qua tổng đài Viettel (điện thoại viên).

Thông tin chi tiết về chương trình tuyển dụng của Công ty CP truyền thông Kim Cương các bạn sinh viên có thể xem tại file đính kèm thông báo này.

Hotline tư vấn của công ty: (0208) 626.3333 hoặc 0988.779.559. Địa chỉ liên hệ: Công ty CP truyền thông Kim Cương, số 228B, Đường Quang Trung - Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên.

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, Phòng 106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0982308882 (gặp thầy Sơn).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c);
- Các khoa (t/b);
- Đăng tải Website;
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. GĐ TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Hoàng