THÔNG BÁO V/v tuyển dụng nhân sự của Bưu điện tỉnh Bắc Giang
20/02/2019 | 11270 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 121/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng  02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng nhân sự của Bưu điện tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ công văn số 32/BĐBG-TCHC ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Giang về việc phối hợp tuyển dụng lao động, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên được biết về các thông tin tuyển dụng của Bưu điện tỉnh Bắc Giang như sau:

I. Chức danh, số lượng cần tuyển

1. Chức danh kế toán: 07 người

- Chuyên viên kế toán, làm việc tại Phòng Kế toán TKTC, Bưu điện tỉnh: 02 người.

- Kế toán viên, làm việc tại các Bưu điện huyện: 05 người.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán; Thành thạo vi tính và các phần mềm ứng dụng; Chứng chỉ tin học, tiếng anh B trở lên.

2. Chuyên viên kinh doanh: 02 người

- Làm việc tại phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing.

3. Nhân viên kinh doanh: 05 người

- Làm việc tại các Bưu điện huyện.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing.

4. Chuyên viên nghiệp vụ: 02 người

- Làm việc tại phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Kế toán.

II. Chế độ được hưởng:

- Tiền lương:

+ Chuyên viên kinh doanh, nghiệp vụ, kế toán: được hưởng từ 10 triệu đồng trở lên.

+ Nhân viên kinh doanh, kế toán viên: được hưởng từ 08 triệu đồng trở lên.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của đơn vị.

III. Hồ sơ tuyển dụng:

- Tất cả giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng tính đến ngày nộp, bao gồm: Đơn xin việc; Giấy khám sức khỏe; Sơ yếu lý lịch; Bản sao CMT, bằng cấp, chứng chỉ; 02 ảnh 3x4.

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức - Hành Chính, Bưu điện tỉnh Bắc Giang, số 151 đường Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh BG.

- Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0204.3844929 hoặc 0917.239456

Các thông tin khác liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.3841.161 hoặc 0982.308.882 (đ/c Sơn).

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Đăng website;

- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV

 

 

 

Trần Lương Đức