Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế & QTKD nhận Cờ thưởng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh niên năm học 2019-2020
11/09/2020 | 474 lượt xem

Trong năm học 2019 – 2020, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Trường Đại học Kinh tế & QTKD tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ trường đại học công lập trọng điểm, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của Nhà trường,  Đại học Thái Nguyên và của tỉnh Thái Nguyên. Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần xung kích, BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động bổ ích, thu hút đông đảo Đoàn viên, sinh viên tham gia và được nhà trường, các đơn vị trong Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên ghi nhận. 

Với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên nhận được những thành tích đáng ghi nhận và tuyên dương cụ thể như sau:

- Đoàn Thanh niên nhận được Cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn  và phong trào Thanh niên của Tỉnh đoàn Thái Nguyên năm học 2019-2020

- Đoàn Thanh niên nhận cờ thưởng của Đoàn Đại học Thái Nguyên là đơn vị dẫn đầu Cụm trong công tác Đoàn Thanh niên và phong trào Thanh niên năm học 2019-2020

- Hội Sinh viên nhận được cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2019-2020

- Hội Sinh viên nhận được cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020

- Hội Sinh viên nhận được giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên là đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019-2020.

Đ/c Phạm Minh Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Nhà trường nhận được Cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn  và phong trào Thanh niên của Tỉnh đoàn Thái Nguyên năm học 2019-2020

Đ/c Phạm Minh Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Nhà trường nhận được Cờ thưởng đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm trong công tác Đoàn  và phong trào Thanh niên của Đoàn ĐH Thái Nguyên năm học 2019-2020

Đ/c Nguyên Huy Hoàng – Chủ tịch Hội Sinh viên đại diện cho tuổi trẻ Nhà trường nhận được cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2019-2020

Đ/c Nguyên Huy Hoàng – Chủ tịch Hội Sinh viên đại diện cho tuổi trẻ Nhà trường nhận được cờ thưởng đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020

Đ/c Nguyên Huy Hoàng – Chủ tịch Hội Sinh viên đại diện cho tuổi trẻ Nhà trường nhận được giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên là đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2019-2020.

Ngoài ra đã có 12 tập thể, 35 cá nhân nhận của Nhà trường cũng nhận được bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tỉnh đoàn, Tỉnh hội và Đoàn – Hội Đại học Thái Nguyên.

Để đạt những thành tích xuất sắc này, BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các Khoa chuyên môn và các Phòng chức năng trong Nhà trường; đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của cá nhân mỗi đoàn viên , sinh viên đã vượt qua nhiều khó khăn, triển khai có hiệu quả các chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên của Nhà trường.

Đây là động lực để cho toàn thể cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, sinh viên trong toàn trường tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, sáng tạo thêm nhiều mô hình hay, giải pháp hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Đưa tin: Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên