Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân Hệ chính quy năm 2020
01/09/2020 | 1136 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 765/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân

Hệ chính quy năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 30/6/2020 và Quyết định số 568/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 13/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy.

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho sinh viên hệ chính quy các lớp K13 (niên khóa 2016-2020) và sinh viên K7, K8, K9, K10, K11, K12 xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 6/2020. Cụ thể như sau:

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1.1. Thời gian tổ chức:       7h30-10h30

         + Thứ 3, ngày 15/9/2020 (Khoa: Kế toán)

         + Thứ 4, ngày 16/9/2020 (Gồm các Khoa: Kinh tế, QTKD, NHTC, MKT–TM&DL, Quản lý – Luật kinh tế)

1.2. Địa điểm tổ chức:        Phòng 101 – Giảng đường GK1

1.3. Thành phần tham dự:

    - Đại diện Ban giám hiệu;

    - Đại diện lãnh đạo phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo;

    - Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn và giảng viên;

    - Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2020 và gia đình, người thân (nếu có).

2. THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP   

- Sinh viên có mặt tại hội trường trước 7h30 để làm thủ tục đăng ký với BTC, nhận lễ phục và mặc sẵn ngồi theo vị trí được BTC sắp xếp. Đúng 8h00 BTC sẽ chốt danh sách sinh viên đăng ký, sinh viên đến muộn sẽ không được lên lễ đài nhận bằng.

- Sau khi kết thúc buổi lễ, sinh viên trả lễ phục cho BTC, sinh viên làm mất hoặc hư hỏng lễ phục phải bồi thường cho Nhà trường.

- Khi nhận bằng tốt nghiệp gốc sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên, CMTND.

3. NHỮNG LƯU Ý KHÁC

- Sinh viên mặc các trang phục không phù hợp, không nghiêm túc hoặc mặc các loại áo cử nhân không đúng mẫu áo của Nhà trường sẽ không được vào trong khu vực Lễ đài.

- Trường hợp nhận bằng tốt nghiệp thay phải có ủy quyền. Hồ sơ ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp gồm:

+ CMTND của người ủy quyền (Bản sao công chứng)

+ CMTND của người được ủy quyền (Bản sao công chứng)

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

Nhà trường trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- BCN các Khoa (t/h);                                       

- Các SV tốt nghiệp T6/2020(t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.                                                                                               

                               

                                                     

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên