Tổ chức cuộc thi online Tìm hiểu về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
02/10/2020 | 215 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:      /TB-ĐHKT&QTKD-ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  02  tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi online

Tìm hiểu về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

 

 

Thực hiện công văn số 226/HN-TH ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức tuyền truyền chính sách Bảo hiềm tiền gửi năm 2020;

Nhằm giúp cho Sinh viên trong Nhà trường có thể  hiểu hơn về các chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế & QTKD phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Hà Nội tổ chức cuộc thi online và chung kết trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam':

1. Vòng thi online:

 * Thời gian thi: Từ 8h00 ngày 03/10/2020 đến 20h ngày 15/10/2020.

 * Đối tượng dự thi: Toàn thể sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kinh tế & QTKD

* Hình thức thi: thi trực tuyến thông qua website, fanpage Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

+ Website: http://tueba.edu.vn/

+ Fanpage: https://www.facebook.com/doanhoidaihockinhte

* Nội dung thi:

-  Đề thi gồm 21 câu hỏi, cụ thể:

+ Phần thi trắc nghiệm: gồm 20 câu hỏi. Người dự thi chỉ cần đánh dấu tích  vào phương án trả lời đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm. Tổng điểm tối đa đối với mỗi bài thi là 100 điểm.

+ Trả lời câu hỏi mở: Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả 20 câu hỏi?

- Link dự thi: https://docs.google.com/forms/d/1KXBqKyM9NF-SnJRODBdBMVNzN6obUzP993juGGG1yNI/edit

* Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất trị giá 2.500.000 đồng (kèm 01 suất quà tặng và giấy chứng nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam)

- 01 giải nhì trị giá 1.500.000 đồng (kèm 01 suất quà tặng và giấy chứng nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam)

- 02 giải ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (kèm 01 suất quà tặng và giấy chứng nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam)

- 08 giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 500.000 đồng (kèm 01 suất quà tặng và giấy chứng nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam)

2. Chung kết trao giải:

- Thời gian dự kiến: Ngày 23/10/2020

- Địa điểm: Hội trường 101- Giảng đường GK1

3. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Đ/c Phạm Minh Hoàng – Bí thư Đoàn Thanh niên- Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc thi; SĐT (0986.703.748); Email: hoangpm@tueba.edu.vn

Nhà trường đề nghị  Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn triển khai thông báo tới toàn thể sinh viên của đơn vị đăng ký và tham gia cuộc thi.             

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các Khoa chuyên môn (để t/h);

- Website trường (để đăng tải);

- Lưu VT, VP ĐTN

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên