Thông báo V/v đón tiếp sinh viên K17 nhập học năm 2020- Đợt 1
09/09/2020 | 596 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  792 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 8  tháng 9  năm 2020


THÔNG BÁO

V/v đón tiếp sinh viên K17 nhập học năm 2020- Đợt 1

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các thí sinh trúng tuyển năm 2020 (Sinh viên khóa K17) một số nội dung như sau:

1. Nhà trường tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên:

Thời gian:             Ngày 20/9/2020

                               Buổi sáng:   7h30 – 11h30

                              Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Địa điểm:             Khu Nhà Hiệu bộ

                Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

                    ( Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên)

Ngoài thời gian tiếp sinh nêu trên, Nhà trường tiếp tục tổ chức đón tiếp sinh viên đến nhập học muộn tại Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 – Khu Nhà Hiệu bộ).

2. Đối với sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại TP Thái Nguyên, Nhà trường có bố trí chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá của Trường.

3. Khi đến trường làm thủ tục nhập học, sinh viên cần mang theo những giấy tờ sau (file đính kèm).

4. Các sinh viên chưa nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.,

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên