Thông báo V/v bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Ngô Thị Huyền Trang
10/08/2020 | 489 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Huyền Trang Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển du lịch nông thôn vùng Đông Bắc Việt Nam”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

                  PGS.TS. Hoàng Thị Thu – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh,

Thời gian: 9 giờ 00’, ngày 29 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.