Thông báo V/v đăng ký tham gia cuộc thi MOSWC 2017
21/02/2017 | 16274 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:  01 /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thái Nguyên, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký tham gia cuộc thi MOSWC 2017

   Kính gửi:
- Ban chấp hành các Liên Chi đoàn;
- Ban chấp hành các Chi đoàn;
- Toàn thể sinh viên.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và đánh giá năng lực tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nhận chứng chỉ MOS giá trị toàn cầu do Microsoft cấp; Tạo một sân chơi về kỹ năng tin học văn phòng dành cho sinh viên và lựa chọn đội tuyển đại diện cho trường ĐH Kinh tế & QTKD tham dự Vòng chung kết Quốc gia cuộc thi Microsoft Office Specialist World Championship2017.Cụ thể:

1.     Đối tượng đăng ký: Sinh viên trường Đại học Kinh tế và QTKD

2.     Yêu cầu:

- Có kỹ năng về sử dụng Microsoft Office 2013

- Có độ tuổi không quá 22 (tính đến ngày 15/6/2017)

3. Thời gian đăng ký: Trước 17h00 ngày 23/02/2017

4. Ngày tổ chức cuộc thi cấp trường: 13h30, ngày 24 tháng 2 năm 2017.

5. Địa điểm: Phòng 101-GK1, trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Lưu ý: Sinh viên được nhận chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) do Certiport – Hoa Kỳ cấp, được Nhà trường công nhận  tương đương với đạt chuẩn đầu ra tin học theo Quyết định số 229/QĐ-ĐT ngày 22 tháng 03 năm 2012.

Vui lòng gửi đơn xác nhận đăng ký tham gia (theo mẫu) qua địa chỉ mail: tranxuantbhd@tueba.edu.vn và bản cứng về Phòng 512- Văn phòng Đoàn Thanh niên (tầng 5 – Khu hiệu bộ) hoặc có thể đăng ký onlin

e tại website https://www.tueba.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ thầy Nguyễn Hồng Hải - SĐT: 0983847988.

Nơi nhận:
-          Như kính gửi (t/h);
-          Đăng tải Website;
-          Lưu VP.

 

 

 

 

  

                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

(đã ký)

Phạm Minh Hoàng