Thông tin nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ của PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương
26/10/2017 | 12368 lượt xem

1.    Tên đề tài: Tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất  kinh doanh thép trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên.

2.    Mã số: ĐH 2015 - TN08 - 01

3.    Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4.    Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương

5.    Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1025/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế &QTKD

6.    Thời gian nghiệm thu: 15h30, thứ hai - ngày 30 tháng 10 năm 2017

7.    Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Nhấn để xem thông tin kết quả nghiên cứu