Đối tác
03/10/2016 | 13215 lượt xem

STT

Tên đối tác

1

Đại học Thomas More, Bỉ

2

Đại học Hohenheim, Đức

3

Đại học Sogang, Hàn Quốc

4

Đại học Deagu, Hàn Quốc

5

Đại học Deagu Cyber, Hàn Quốc

6

Đại học Ajou, Hàn Quốc

7

Đại học Groningen, Hà Lan

8

Đại học Nữ sinh, KuungIn, Hàn Quốc

9

Đại học Wisconsin Madison, Hoa Kỳ

10

Đại học AUT, NewZealand

11

Đại học Los Banos, Philippines

12

Đại học Central Philippine, Philippines

13

Đại học Southern Luzon, Philippines

14

Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

15

Đại học Quảng Tây, Trung Quốc

16

Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc

17

Đại học Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc

18

Đại học Vũ trụ, Trung Quốc

19

Đại học Bách khoa, Côn Minh, Trung Quốc

20

Đại học Kinh tế và Tài chính Vân Nam, Trung Quốc

21

Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

22

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc

23

Học viện Công nghiệp Hàng Thiên, Quế Lâm, Trung Quốc

24

Học viện Kỹ thuật nghề Cơ điện Vân Nam, Trung Quốc

25

Học viện Hạc Châu, Trung Quốc

26

Viên Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI)

27

Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc (KIEP)

28

Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET)

29

Chương trình học bổng Fulbright - Hoa Kỳ

30

Mạng lưới Châu Á về giáo dục đại học (ANHE), Hàn Quốc

31

Korea Foundation, Hàn Quốc

32

Ford Foundation, Hoa Kỳ

33

Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Luang Prabang, CHDCND Lào

34

Sở Giáo dục Thể thao tỉnh U Đôm Xay, CHDCND Lào

35

Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào

36

Sở Giáo dục Thể thao tỉnh Phông Xa Lỳ, CHDCND Lào