Đào tạo
03/10/2016 | 13933 lượt xem

Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế

·  Chương trình liên kết với Đại học Central Philippine, Philippines đào tạo Bậc Đại học: Cử nhân Quản trị kinh doanh và Cử nhân Kế toán

·  Chương trình liên kết với Đại học Central Philippine, Philippines đào tạo Bậc Thạc sĩ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Quản trị hành chính công

·  Chương trình liên kết với Đại học Central Philippine, Philippines đào tạo Bậc Tiến sĩ: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh và Tiến sĩ Quản trị công

Các chương trình đào tạo tiếng Việt ngắn hạn cho sinh viên Quốc tế

· Chương trình đào tạo tiếng Việt dự bị đại học

· Chương trình đào tạo tiếng Việt thương mại