Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm quý II năm 2017
14/03/2017 | 8847 lượt xem

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
*
Số 142 - NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày  10 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017
và phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm quý II năm 2017

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2017

Trong quý I năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được một số kết quả sau:

I. Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng

1. Công tác Tuyên giáo

- Trao giải và khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 80 năm lịch sử Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên 1936-2016”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác của tổ chức Đảng các cấp.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong toàn Trường.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức Nhà trường yên tâm, tin tưởng, quyết tâm xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý: 9/1, 3/2, 8/3.

  2. Công tác xây dựng Đảng

- Thực hiện chương trình hành động của Đảng uỷ Trường về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường.

- Chỉ đạo các Ban của Đảng uỷ, các chi bộ xây dựng báo cáo tổng kết năm 2016 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2017.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQTW 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường.

- Trong quý đã xét và đề nghị kết nạp 6 quần chúng đối tượng kết nạp Đảng, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Ban hành Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường năm 2017.

- Kết luận về việc giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Kế toán và thông báo kết quả giải quyết cho người tố cáo, cho người bị tố cáo và chi bộ để thực hiện.

- Chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn, thư, giải quyết kịp thời, đúng quy định;

- Thực hiện công tác giám sát của Uỷ ban Kiểm tra trong kỷ luật, quy hoạch cán bộ trong đợt quy hoạch cấp ủy theo quy định của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng theo đúng quy định.

- Báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc xem xét đối với đảng viên vi phạm bị kỷ luật chính quyền.

4. Công tác Dân vận

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động cán bộ, giảng viên Nhà trường thi đua phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Vận động quần chúng, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thi học kỳ cho sinh viên, công tác dự giờ, đánh giá giảng viên năm học 2016-2017.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy Trường về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”.

- Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 9/11/2016 của Đảng ủy Trường về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016-2019” của Đảng bộ Trường.

- Đảng ủy, các chi bộ phát động đợt sinh hoạt học tập bài báo Dân vận 15/10/1949 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận Khéo” nhằm huy động các nguồn lực trong đảng viên, CBVC, HSSV vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

5. Lãnh đạo công tác đoàn thể

5.1. Công tác Công đoàn

- Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”… là nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của mỗi cá nhân.

- Triển khai rà soát đối tượng đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề xuất chế độ Tết Nguyên đán.

- Tham gia cùng chính quyền tổ chức chu đáo cho CBVCLĐ đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Thực hành tiết kiệm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động, đặc biệt vào dịp trước và sau nghỉ tết.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi 38 CBVC gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán, tặng quà Tết cho 11 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 - Tổ chức đoàn công tác đi trao tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng khó khăn tại  trường THCS Bằng Thành , xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Tổng số quà tặng trị giá 40 triệu đồng trong đó: xây dựng 60 m đường bê tông nối từ đường chính vào Trường THCS Bằng Thành, trị giá 20.000.000đ. Tặng 05 tủ sắt đựng quần áo cho học sinh, trị giá 16.000.000đ. Tặng 1482 cuốn vở viết, trị giá 4.000.000đ.

- Chúc mừng cán bộ Trạm y tế trường nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tổ chức mít tinh kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tập huấn công tác Nữ công năm học 2016 - 2017.

5.2. Công tác Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

- Phát động cuộc thi “Nhà vô địch điểm A” năm học 2016-2017.

- Tổ chức các chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019.

- Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019.

- Tổ chức giải cầu lông và Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên  (09/01/1950-09/01/2017) và tuyên dương sinh viên 5 Tốt cấp trường.

- Tham dự Hội nghị Đại học Quốc gia - Đại học Vùng tại Hà Nội.

- Tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông” tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tổng giá trị ủng hộ: 25.500.000 đồng.

- Triển khai và phát động Cuộc thi FameLab Việt Nam 2017 “Tìm kiếm Đại sứ truyền thông khoa học” do Đoàn Đại học Thái Nguyên tổ chức và cử các đại diện tham gia cuộc thi

- Triển khai và phát động cuộc thi “ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017 Đại học Thái Nguyên” và cử các dự án tham gia dự thi.

- Triển khai và phát động  Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II - năm 2017.

- Tổ chức chương trình “Đêm của những Chiến sỹ TUEBA” tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

- Tham gia Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc ĐHTN năm học 2016-2017 do Đại học Thái Nguyên tổ chức.

- Tổ chức chương trình Giải bóng đá sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD lần thứ 8 - năm 2017; Bóng chuyền hơi trường Đại học Kinh tế & QTKD năm 2017.

- Tổ chức Hội thi Cán bộ đoàn giỏi Trường Đại học Kinh tế & QTKD năm 2017.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

 1. Công tác Đào tạo

1.1. Đào tạo Đại học

- Tổ chức cho sinh viên K12 đi học quân sự (06/2/2017-12/3/2017).

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017; tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn tuyển sinh, huy động nguồn lực và mối quan hệ của các cán bộ giáo viên trong nhà trường để hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hệ VLVH.

- Xét tiến độ học tập học kỳ 1 cho sinh viên hệ đại học chính quy; xét tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hệ phi chính quy thực hiện theo đúng quy trình của Nhà trường.

1.2. Đào tạo Sau đại học

- Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên khóa 12 đợt 1 ( lần 2).

- Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2016.

- Tổ chức học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2017.

- Tổ chức thi học kỳ 1 cho các lớp cao học khóa 13.

- Xây dựng lịch học và triển khai kế hoạch học tập cho các lớp cao học khóa, kỳ 2.

- Phối hợp với Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai tổ chức tuyển sinh sau đại học theo công văn của BGD & ĐT vào tháng 01 năm 2016.

- Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển kỳ thi sau đại học đợt bổ sung năm 2016.

2. Công tác Thanh tra - Pháp chế

- Thanh tra tổng thể các nội dung theo kế hoạch học kỳ II các lớp đại học chính quy năm học 2016-2017.

- Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức thi, coi thi kết thúc học phần và giám sát phòng chấm thi K10, K11

- Báo cáo kết quả hậu kiểm chứng chỉ Tiếng Anh, ngoại ngữ sinh viên tốt nghiệp ra trường đợt 4 năm 2016.

 - Tiếp tục triển khai công tác “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2015 đến năm 2016” trong Nhà trường.

3. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, đã tổ chức thi, chấm thi và công bố điểm cho 150 học phần tương ứng với 22.064 lượt sinh viên tham gia dự thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm trên giấy và 52 học phần tương ứng với 15.353 lượt sinh viên tham dự thi theo hình thức vấn đáp, trắc nghiệm trên máy tính và thực hành.

- Tổ chức chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần được 417 lượt bài với 23/27 bộ môn có đơn phúc khảo bài thi. Kết quả: có 99 bài thi lên điểm chiếm tỷ lệ 23,7%, 13 bài thi xuống điểm chiếm tỷ lệ 3,1% và 305 bài thi giữ nguyên điểm chiếm tỷ lệ 73,2%.

- Hoạt động tự kiểm tra điểm nhập từ biểu 4, bảng điểm vấn đáp, thực hành, TNMT vào hệ thống quản lý điểm IU. Số học phần được kiểm tra: 210/210 học phần chiếm tỷ lệ 100% với số lượt điểm số được kiểm tra là 37.478 lượt.

- Ban hành 09 bộ quy trình công việc trong công tác Khảo thí của Nhà trường gồm: Quy trình coi thi, quy trình đánh phách bài thi kết thúc học phần.

- Hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo sau thẩm định.

- Hoàn thiện công tác Số hóa minh chứng thuộc hoạt động Tự đánh giá Cơ sở Đào tạo.

- Triển khai hoạt động tự đánh giá 06 chương trình đào tạo có sinh viên tốt nghiệp theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT ban hành.

4. Công tác Khoa học - Công nghệ

- Thẩm định và nghiệm thu 02 sách tham khảo; nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2014;

- Triển khai họp xét và tuyển chọn thuyết minh đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017;

đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017.

- Xây dựng Kế hoạch Biên soạn giáo trình năm 2017.

- Xuất bản Tạp chí Kinh tế & QTKD số 1; thông báo viết và gửi bài cho Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Số 02

- Hoàn thành việc tập huấn quản lý và biên tập Tạp chí tại Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Đại học Kinh tế Quốc dân.

5. Công tác Hợp tác quốc tế

- Phối hợp với Đại học Central Philippine tổ chức hội nghị về hợp tác giáo dục cho các cộng đồng thích ứng.

- Xây dựng Quy định quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

- Bảo vệ luận văn lớp thạc sĩ K2MPA - chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Hành chính công liên kết giữa ĐH Thái Nguyên và ĐH Central Philippine.

- Viết đề xuất với tổ chức Korea Foundation về việc tài trợ Khóa tập huấn “Văn hóa doanh nghiệp của các Công ty Hàn Quốc”.

- Xây dựng “Chương trình thực tập, trải nghiệm thực tế ngắn hạn tại nước ngoài”.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ lớp K1DBA và lớp K1DPA - Chương trình đào tạo tiến sĩ Khóa I chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản trị công liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine.

- Thông qua Đề án chương trình hợp tác đào tạo bậc cử nhân mô hình 2+2 với Học viện Hồng Hà

- Bảo vệ đề cương đề tài tốt nghiệp lớp K5 CPU - Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Central Philippine.

- Trình Đại học Thái Nguyên xét tuyển Khóa 3 DBA - Chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine; phê duyệt các đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, chương trình đào tạo Lưu học sinh quốc tế.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh các chương trình chất lượng cao trình độ đại học.

- Xây dựng chương trình “Khóa tiếng Anh ngắn hạn” cho giảng viên và sinh viên tại Đại học Central Philippine.  

6. Công tác Thông tin - Thư viện

- Hoàn thiện nâng cấp phần mềm Test Online và đưa vào sử dụng phiên bản mới.

- Rà soát và hướng dẫn các đơn vị cập nhật dữ liệu website; nâng cấp website tuyển sinh; xây dựng website tiếng Anh và xây dựng website Tạp chí Kinh tế và QTKD.

- Điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quản lý; hoàn thiện rà soát, đối chiếu số lượng sách tại Thư viện với sổ kế toán.

7. Công tác Học sinh sinh viên

- Kiểm tra hồ sơ nhập học và nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên K13 vào phần mềm quản lý đào tạo IU.

- Nhập học các lớp hệ liên thông, VB2, VLVH tại Thái Nguyên.

- Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 và các lớp hệ VHVL tại Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Ninh, Sơn La theo quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ, xét chế độ chính sách cho HSSV: miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và xét miễn giảm học phí từng kỳ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

- Triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện và khen thưởng, kỷ luật sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017; công tác cố vấn học tập cho học kỳ II năm học 2016-2017.

- Triển khai thực hiện BHYT năm học 2016-2017 cho sinh viên.

- Triển khai Lễ ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông năm 2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý HSSV nội - ngoại trú của Bộ GD – ĐT, của tỉnh Thái Nguyên đã ban hành.

- Kiểm tra tình hình sinh viên trong ký túc xá; nhập dữ liệu quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú trên máy tính.

- Phát động phong trào thi đua xây dựng cảnh quan trong KTX xanh, sạch, đẹp.

- Tiếp tục duy trì chế độ trực ca 24/24, tổ chức tuần tra, canh gác giữ vững ANTT, bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản của Nhà trường, đặc biệt trong và sau dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán.

  8. Công tác tổ chức, cán bộ

- Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa và Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn thuộc Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch.

- Thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch và bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Cơ bản.

- Triển khai công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao động toàn Trường năm học 2015 - 2016.

- Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền được phân công.

- Triển khai công tác công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

- Triển khai công tác xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Nhà trường.

- Triển khai công tác rà soát vị trí việc làm năm 2017 trong toàn Trường.

- Triển khai công tác xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo nhà giáo năm 2016 và bổ sung năm 2015.

- Tổ chức xét công nhận giảng viên hợp đồng cho các Khoa.

- Kiện toàn các Ban, các Hội đồng chuyên môn theo quy định.

- Giải quyết các chế độ chính sách khác về hợp đồng, tiền lương, nghỉ ngơi, thai sản, đào tạo, nghiên cứu khoa học cho CBVC và người lao động.

9. Công tác Kế hoạch - Tài chính

- Thu học phí kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên hệ chính quy và hệ đào tạo theo địa chỉ.

- Thanh toán tiền vượt giờ giảng năm học 2015-2016 cho cán bộ viên chức.

- Quyết toán các đề tài NCKH cấp Bộ với kho bạc nhà nước trước ngày 31/1/2017.

- Lập các báo cáo: quyết toán quý IV/2016, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2016.

- Hoàn thiện dự toán NSNN năm 2017 trình ĐH Thái Nguyên phê duyệt.

10. Công tác Quản trị - Phục vụ

- In niên giám, sổ tay sinh viên năm 2016.

- Triển khai giao khoán văn phòng phẩm năm 2017.

- Xây dựng dự toán đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị năm 2017.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản năm 2016.

 - Sửa chữa các thiết bị tài sản bị hỏng tại khu hiệu bộ, giảng đường, ký túc xá.

- Điều chuyển tài sản cho Tạp chí Kinh tế & QTKD.

- Rà soát quy hoạch sử dụng đất của Nhà trường

- Nghiệm thu khối lượng (lần 2) đơn nguyên 2 – giảng đường GK2.

- Sửa chữa các hạng mục xuống cấp và hư hỏng tại ký túc xá, sửa chữa giảng đường GK1, GK2, GĐ B.

- Thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ hàng năm, công tác khám, điều trị bệnh tại Trạm y tế cho cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

11. Công tác Viện nghiên cứu Kinh tế Xanh

- Đề xuất 02 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh/ Bộ/Đại học Thái Nguyên  cho năm 2018.

- Triển khai đúng tiến độ các đề tài ĐHTN năm 2017.

- Chuẩn bị tổ chức 01 khóa Tập huấn về “Phương pháp nghiên cứu kinh tế”.

- Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp đào tạo các kỹ năng cho sinh viên.

* Đánh giá chung

Trong quý I năm 2017, về cơ bản Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra trong Kế hoạch công tác năm 2016 của Đảng ủy Trường.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

CỦA ĐẢNG ỦY TRONG QUÝ II NĂM 2017

Để tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ quyết nghị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nội dung trọng tâm trong quý II năm 2017 như sau:

I. Công tác xây dựng Đảng

1. Công tác Tuyên giáo

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác của tổ chức Đảng các cấp.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong toàn Trường.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý: 30/4, 1/5, 19/5, 1/6.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức Nhà trường yên tâm, tin tưởng, quyết tâm xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh.

            2. Công tác xây dựng Đảng

- Thực hiện chương trình hành động của Đảng uỷ Trường về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 09 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện NQTW 4, Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Trường.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Thực hiện chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng theo đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn, thư, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, thẩm định của Ủy ban Kiểm tra trong đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, quy hoạch cán bộ theo quy định của Đảng ủy ĐH Thái Nguyên.

- Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020” theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch.

 

 

 4. Công tác Dân vận

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động cán bộ, giảng viên Nhà trường thi đua phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục quán triệt tới toàn thể đảng viên, CBVC và HSSV Nhà trường về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

- Vận động quần chúng, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thi học kỳ cho sinh viên, công tác dự giờ, đánh giá giảng viên năm học 2016-2017.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 29/8/2016 của Đảng ủy Trường về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”.

- Đảng ủy, các chi bộ phát động đợt sinh hoạt học tập bài báo Dân vận 15/10/1949 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đảng viên, CBVC trong toàn Trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận Khéo” nhằm huy động các nguồn lực trong đảng viên, CBVC, HSSV vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

5. Lãnh đạo công tác đoàn thể

5.1. Công tác Công đoàn

-  Ban nữ công tổ chức đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lào Cai.

- Tặng quà cho các cháu là con cán bộ viên chức trong Trường ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

-  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu ngày gia đình Việt Nam 28/6.

- Vận động CBVC tích cực tham gia các cuộc vận động đóng góp ủng hộ từ thiện.

- Xây dựng hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tổ chức bình xét thi đua phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm học 2016 - 2017 ở cấp cơ sở theo hướng dẫn của Công đoàn ĐHTN.

- Thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động của công đoàn trường và công đoàn ĐHTN tổ chức.

- Tham gia Giải thể thao cán bộ viên chức, người lao động do Đại học Thái Nguyên tổ chức; Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn trong toàn Đại học.

- Tổng kết các hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.

5.2. Công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ Trường ĐH Kinh tế & QTKD lần thứ 3 – năm 2016.

- Tổ chức ngày Hội thanh niên khỏe Trường ĐH Kinh tế & QTKD lần thứ 4 -năm 2016

- Tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

-  Triển khai kế hoạch tình nguyện hè năm 2016.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

 1. Công tác Đào tạo

1.1.  Đào tạo Đại học

- Xây dựng lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017.

- Xây dựng kế hoạch thực tập môn học cho sinh viên K11; kế hoạch đăng ký học kỳ 3 năm học 2016-2017 và xây dựng thời khóa biểu học 6 tín chỉ tự chọn cho sinh viên khóa 10.

- Phân ngành cho sinh viên khóa 12.

- Xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên năm 2017.

- Bàn giao khối lượng giảng dạy năm học 2017-2018.

- Hoàn thiện đề án mở ngành đào tạo Chất lượng cao (05 chương trình CLC).

- Hoàn thiện đề án đào tạo Elearning.

- Tổ chức thi tuyển sinh đại học phi chính quy đợt 1 năm 2017.

- Tổ chức xét tốt nghiệp cho các lớp đại học văn bằng 2, hình thức chính quy: TN14V-QTKD, TN14V-KTTH, TN14V-QLKT.

- Tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học: T14-LTKTTC1, TN14-LTKTTC2, TN12-QTKD, TN12-QLKTB, TN12-KTTH, PT12-KTTH, PT12-QTKD.

- Giao đề tài thực tập tốt nghiệp cho các lớp: BK15-LTKT, TN15-LTKT.

1.2. Đào tạo Sau đại học

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thi và lập danh sách thí sinh dự thi cao học đợt 1 năm 2017 gửi Đại học Thái Nguyên.

- Giao đề tài luận văn khóa 12 đợt 2.

- Hoàn thiện đề án mở xin phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán và tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

- Tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2017 đợt 1- lần 1.

- Thực hiện công tác tạo nguồn tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

- Tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017.

2. Công tác Thanh tra - Pháp chế

- Thực hiện thanh tra tổng thể kiểm tra các nội dung theo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017; thanh tra giờ lên lớp, công tác thi của các lớp Sau đại học; thanh tra thi tuyển sinh, tốt nghiệp của các hệ đào tạo theo kế hoạch của Phòng Đào tạo.

- Hậu kiểm chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên.

- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2017.

- Báo cáo sơ kết hoạt động thanh tra tổng thể học kỳ I hệ chính quy năm học 2016-2017.

- Kiểm tra tổng thể Ký túc xá theo Kế hoạch thanh tra năm học 2016-2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2017;

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng tới các đơn vị trong toàn Trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch của Nhà trường.

3. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tổ chức công tác sao in đề thi, chấm thi kết thúc học phần hệ Chính quy và Phi Chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017.

- Tổ chức công tác chấm thi, phúc khảo bài thi học kỳ 2 năm học 2016-2017.

- Tiến hành phân tích và đánh giá kết quả thi kết thúc học phần hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017 phục vụ công tác tự đánh giá của Nhà trường.

- Hoàn thiện Quy định về xây dựng và đánh giá Ngân hàng câu hỏi thi QC14.

- Hoàn thành hoạt động Đánh giá ngoài Cơ sở Đào tạo; hoạt động tự đánh giá 06 chương trình đào tạo có sinh viên tốt nghiệp theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT ban hành.

-  Tổ chức công tác lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 2, năm học 2016-2017.

-  Tổ chức công tác lấy ý kiến người học, cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ của các khoa, trung tâm, phòng chức năng.

- Tổ chức công tác lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá Khóa học.

- Tổ chức công tác đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra.

4. Công tác Khoa học - Công nghệ

- Chuẩn bị thủ tục nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2014.

- Điều chỉnh Quy định về công tác quản lý Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

- Triển khai đề xuất đặt hàng đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hà Giang, Lào Cai;

- Nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016.

- Thông báo viết  và gửi bài cho Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Số 03

- Xây dựng kế hoạch tập huấn về viết và gửi bài cho Tạp chí KT & QTKD.

- Xuất bản Tạp chí Kinh tế & QTKD số 2 (Dự kiến cuối tháng 4).

- Hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp chỉ số ISSN cho tạp chí Kinh tế & QTKD.

- Hoàn thiện thủ tục ký Hợp đồng Biên soạn giáo trình năm 2017 với các chủ biên.

- Tiếp tục thẩm định và nghiệm thu giáo trình năm 2015 và 2016.

5. Công tác Hợp tác quốc tế

- Xây dựng chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Central Philippine.

- Viết đề xuất xin tài trợ hội thảo quốc tế của DAAD.

- Chuẩn bị tham dự chương trình thể thao hữu nghị sinh viên vùng Lancang-Mekong.

- Xây dựng chương trình giao lưu với sinh viên Trường Đại học Feng Chia – Đài Loan.

- Tuyển sinh các chương trình đào tạo liên kết quốc tế; chương trình đào tạo Lưu học sinh quốc tế; chương trình đào tạo chất lượng cao.

- Tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp thạc sĩ K4 MBA và K2 MPA - chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 4 và chuyên ngành Quản trị Hành chính công Khóa 2 liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine.

- Bảo vệ đề tài tốt nghiệp lớp K5 CPU - Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Central Philippine.

- Lễ bế giảng Khóa 4 - chương trình đào tạo tiếng Việt thương mại cho Lưu học sinh Trung Quốc.

- Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp K5 CPU - Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Central Philippine.

-Tổ chức thẩm định luận án Tiến sĩ lớp K1DBA và lớp K1DPA - Chương trình đào tạo tiến sĩ Khóa I chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Quản trị công liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Central Philippine.

6. Công tác Thông tin - Thư viện

- Hoàn thiện việc điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quản lý.

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý văn bản.

- Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, giảng viên.

- Hoàn thiện website Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên và sinh viên về hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống thư viện.

7. Công tác Học sinh sinh viên

- Tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 tại các Khoa.

- Xét miễn giảm học phí, chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016-2017.

- Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017.

- Họp xét thi đua khen thưởng – kỷ luật HSSV; đánh giá điểm rèn luyện HSSV học kỳ I năm học 2016-2017.

- Xây dựng phương án phân chuyên ngành cho sinh viên K12.

- Công tác chuẩn bị cho hội nghị tư vấn tuyển dụng và hỗ trợ việc làm năm 2017.

- Chuẩn bị các thủ tục tốt nghiệp cho sinh viên K10 chính quy.

- Điều tra việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên về công tác tình nguyện tiếp sức mùa thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

- Duy trì chế độ trực ca 24/24, tổ chức tuần tra, canh gác giữ vững ANTT, bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản của Nhà trường.

8. Công tác tổ chức, cán bộ

- Tiếp tục triển khai công tác kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường và các đơn vị trực thuộc; tiếp tục triển khai công tác tinh giản biên chế.

- Triển khai công tác tuyển dụng viên chức theo quy định của Đại học Thái Nguyên và kế hoạch của Nhà trường.

- Xây dựng bộ quy định về các quy trình, thủ tục giải quyết công việc của Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Xây dựng quy định nội bộ về công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường.

- Rà soát, điều chỉnh các quy định nội bộ của Nhà trường về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBVC và người lao động; quy định về phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương và bộ tiêu chí thi đua, khen thưởng.

- Thành lập Trung tâm Tư vấn Luật và Quản lý thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Triển khai công tác xét phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Triển khai công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường năm học 2016 - 2017.

- Cử cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

- Triển khai công tác xét và cho hưởng thu nhập tăng thêm ngoài lương quý II năm 2017 cho CBVC và người lao động Nhà trường.

- Triển khai công tác bình xét các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2016 - 2017.

- Triển khai công tác thi đua khối năm học 2016 - 2017.

- Tổ chức xét công nhận giảng viên hợp đồng cho các Khoa.

-  Kiện toàn các Ban, các Hội đồng chuyên môn theo quy định.

9. Công tác Kế hoạch - Tài chính

- Thu học phí kỳ III năm học 2016-2017.

- Thu học phí hệ sau đại học đợt tuyển sinh tháng 4/2017.

- Trích quản lý phí quý I năm 2017 cho các đơn vị trong Trường.

- Quyết toán kinh phí điều hòa 6 tháng đầu năm 2017 cho các hoạt động chung của Đại học Thái Nguyên.

- Chi học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên kỳ II năm học 2016- 2017.

- Làm việc với đoàn thẩm tra quyết toán năm 2016 của Đại học Thái Nguyên.

- Kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh chứng từ và đưa vào lưu trữ chứng từ kế toán năm 2016.

- Hoàn thành các Sổ kế toán chi tiết và các Sổ kế toán tổng hợp năm 2016.

- Lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Lập báo cáo quyết toán quý I năm 2017.

10. Công tác Quản trị - Phục vụ

- In giáo trình do giảng viên Nhà trường biên soạn.

- Mua sách, giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH.

- Triển khai mua sắm thiết bị, tài sản phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

- Nghiệm thu khối lượng công trình xây dựng đơn nguyên 2 - GK2 (lần 3)

- Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất của Nhà trường.

- Tiếp tục trồng mới cây xanh và hoàn thiện khuôn viên của Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường; khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K10, K12.

- Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả tại các khu vực.

11. Công tác Viện nghiên cứu Kinh tế Xanh

- Thành lập Hội đồng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về trách nhiệm của các bên tham gia trong giảm nghèo bền vững tại Việt Nam.

- Triển khai thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.

 

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết này tới các chi bộ, đảng viên, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể phối hợp trong việc phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016.

2. Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ, các Ban Đảng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

 

Nơi nhận:    

- Đảng ủy ĐHTN (b/cáo);

- BTV ĐU Trường (c/đạo);

- BCH Đảng bộ Trường (t/hiện);

- Ban Giám hiệu (t/hiện);

- Các chi bộ (t/hiện);

- Các đoàn thể (t/hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Chí Thiện