Các văn bản hợp tác
03/10/2016 | 13646 lượt xem

STT

Danh mục văn bản

Ngày kí kết

1.       

Biên bản ghi nhớ Hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh)

21/1/2009

2.       

Hợp đồng trao đổi và hợp tác giữa Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Sogang Hàn Quốc và TUEBA

03/2009

3.       

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho kỳ hè năm 2009

20/5/2009

4.       

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2009-2010

 

5.       

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mạng lưới giáo dục đại học Châu Á (ANHE) – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

16/4/2010

6.       

Thỏa thuận hợp tác học thuật giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Ramkhamhaeng – Thái Lan (Tiếng Anh)

8/4/2009

7.       

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Công nghệ Krungthep Rajamangala – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

29/4/2009

8.       

Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Quốc tế Seoul – Hàn Quốc với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

25/6/2009

9.       

Biên bản ghi nhớ hợp tác  giữa trường Đại học Trung Ương Phillipine với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

26/6/2009

10.   

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2010-2011

26/6/2010

11.   

Hợp đồng hợp tác giữa TUEBA và Viện nghiên cứu quốc tế - Đại học Sogang – Hàn Quốc

23/08/2010

12.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Prince of Songkla – Thái Lan với trường ĐH Kinh tế và QTKD (Tiếng Anh)

6/10/2010

13.   

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) cho năm học 2011-2012

10/11/2011

14.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính Thượng Hải – Trung Quốc và trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

15/6/2011

15.   

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh với Đại học Central Philippines

11/11/2011

16.   

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán với Đại học Central Philippines

10/3/2012

17.   

Biên bản thỏa thuận giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) 2012-2013

18/6/2012

18.   

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University

18/9/2012

19.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Sư phạm Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

18/9/2012

20.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Quý Châu Trung Quốc

18/9/2012

21.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Bejie, Trung Quốc

18/9/2012

22.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Putra Malaysia

18/9/2012

23.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Muhamuadiyah Yozakarta, Indonesia

18/9/2012

24.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Baguio Philippines

18/9/2012

25.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Angeles, Philippines

18/9/2012

26.   

Thỏa thuận hợp tác với Học viện Khâm Châu, Trung Quốc

18/9/2012

27.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Durajt Pundit, Thái Lan

18/9/2012

28.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Tây Nam, Trung Quốc

18/9/2012

29.   

Thỏa thuận hợp tác với Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand

21/11/2012

30.   

Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Deagu , Korea

10/1/2013

31.   

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học khoa học và công nghệ Côn Minh, Trung Quốc

27/3/2013

32.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Côn Minh, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

27/3/2013

33.   

Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

28/3/2013

34.   

Thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm đào tạo Hán Ngữ giữa Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

28/3/2013

35.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam Trung Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

29/3/2013

36.   

Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc

10/5/2013

37.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bang Southern Luzon, Philipines và trường ĐH Kinh tế & QTKD

24/6/2013

38.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc trao đổi sinh viên giữa Đại học Deagu, Hàn Quốc và trường ĐH Kinh tế & QTKD

1/7/2013

39.   

Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Kinh tế và QTKD với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ (ELI) từ 13/7 đến 10/8/2013

1/7/2013

40.   

Biên bản ghi nhớ giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học Southern Nazarene, Mỹ

1/7/2013

41.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Cao đẳng Kỹ thuật Hữu nghị Viêng Chăn, CHDCND Lào và trường ĐH Kinh tế & QTKD

23/2/2014

42.   

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Đại học công nghệ vũ trụ Quế Lâm

21/4/2014

43.   

Thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học kỹ thuật Quế Lâm, Trung Quốc

1/5/2014

44.   

Thỏa thuận hợp tác tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á” giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và Trường Đại học Kinh tế & QTKD

18/7/2014

45.   

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐH Kinh tế và QTKD với Viện nghiên cứu quốc tế và khu vực, Đại học Sogang - Hàn Quốc

6/2/2014

46.   

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Quản lý Nanyang, Singapore và trường ĐH Kinh tế & QTKD

5/9/2014

47.   

Biên bản ghi nhớ với Đại học nữ sinh Kyung In

1/10/2014

48.   

Biên bản ghi nhớ với đại học Thomas More Mechelen-Antwerpen Bỉ

25/3/2015

49.   

Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc

13/3/2015

50.   

Biên bản hợp tác với Học viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc

15/1/2015

51.   

Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội nghiên cứu về Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

20/06/2015

52.   

Biên bản hợp tác với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phong Sa Lỳ, CHDCND Lào

19/04/2016

53.   

Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Luang Pra Bang, Lào

21/4/2016

54.   

Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh Bo Kẹo, Lào

1/8/2016

55.   

Biên bản thỏa thuận với Sở Giáo dục và Thể thao Tỉnh U Đôm Xay, Lào

12/1/2016