Tọa đàm " Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15"
01/11/2019 | 7519 lượt xem

TỌA ĐÀM “THÔNG TIN TÌNH HÌNH BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

THỜI GIAN GẦN ĐÂY CHO SINH VIÊN K15”

Mỗi công dân Việt Nam sinh ra và lớn lên đều khắc sâu trong tâm trí hai từ “Tổ quốc” thiêng liêng, cao quý và ý thức được hai từ “Biển, đảo” luôn gắn liền với những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc, là “máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa”; đồng thời, Người cũng khẳng định biển đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc: “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Đó chính là tư tưởng phải được thấm nhuần trong mỗi người dân con cháu Vua Hùng từ đời này sang đời khác. Lời nói của Bác tuy thật giản dị nhưng đã giúp chúng ta hiểu được chân lý: Muốn giữ nước phải giữ được biển.

Với nhận thức trên, ngày 25 tháng 10 năm 2019, Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Tuyên giáo Đảng bộ Đại học Thái Nguyên tổ chức buổi Tọa đàm: “Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15”, với mục đích giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên ý thức được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tích cực tu dưỡng, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tham dự buổi Tọa đàm

“Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15”.

Tham dự buổi Tọa đàm có ThS. Trần Văn Thép - Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Đại học Thái Nguyên ; TS. Ngô Thị Tân Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Tập thể giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh cùng toàn thể sinh viên K15 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

TS. Ngô Thị Tân Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa

Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế & QTKD phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm

ThS. Trần Văn Thép - Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thái Nguyên và các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa Khoa học

Cơ bản, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại buổi Tọa đàm.

Các nội dung được trình bày tại buổi Tọa đàm “Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15” đều là những vấn đề thiết thực, cập nhật về tình hình biển đảo của nước ta trong bối cảnh mới; phục vụ đắc lực cho việc dạy - học và nghiên cứu các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh theo tinh thần Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị; Quyết định số 414/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 15/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ban hành Quy định về sinh hoạt học thuật của Bộ môn thuộc các Khoa của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanhKết luận cuộc họp Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ngày 07/8/2019.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại buổi Tọa đàm

“Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15”.

Buổi Tọa đàm: “Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15” vừa là một buổi sinh hoạt học thuật của các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa Khoa học Cơ bản, vừa là một buổi học của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tất cả sinh viên K15 hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đồng thời còn là một dịp sinh hoạt chính trị quy mô và vô cùng bổ ích đối với công tác giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại buổi Tọa đàm

“Thông tin tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây cho sinh viên K15”./.

Bùi Thị Trà Ly - GV. Bộ môn Lý luận Chính trị